5 Stap voor stap. r I - X s De Boom In 2-2008 Het Ommetje in Hoofdplaat Door Ron Martens, voorzitter dorpsraad Hoofdplaat De Dorpsraad Hoofdplaat heeft in maart 2007 de prijs voor "'t mooiste ommetje van Zeeland" (én daarmee 10.000,- )gewonnen. Een bijna 2 paginagroot artikel in de krant én ook nog op TV. Hoe ver staat 't - iets meer dan een jaar later - met dat mooiste ommetje? Na de prijsuitreiking en de enthousiaste reacties van pers en dorpsbewoners zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan. Al snel werd duidelijk dat het streven zou moeten zijn om het Ommetje in juni 2008 te openen, want dan viert Hoofdplaat haar 230-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan wordt een driedaags feest georganiseerd en dat leek ons - als Dorpsraad - een geschikte aanleiding en gele genheid om onze marsroute daar op af te stemmen. We gingen dus aan de slag, bekeken wat er gedaan moest worden om het Ommetje te verfraaien, had den al snel allerlei plannen om het Ommetje wat aan te kleden, een foldertje te maken met de route en informatie over Hoofdplaat etc. etc. Maar al spoedig ontdekten we ook dat er de nodige hobbels en drempels waren, die we moesten overwinnen. Zo'n Ommetje kun je alleen realise ren als alle partijen meewerken en dat zijn/waren er nog al wat: de gemeente, het Waterschap, de 'buren' (hier: pachters van aangrenzende percelen en de Westerscheldedijk) en al vlug begon het ook een beetje te lijken op "hoe meer hoofden, hoe meer zinnen". Laat ik twee voorbeelden noemen. Het eerste is dat we in onze oorspronkelijke opzet rekenden met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Overleg met het Waterschap leerde dat dat een kostbare aangelegenheid zou worden én dat het eigenlijk helemaal niet nodig was, want aan de overkant lag al een natuurvriendelijke oever, die in principe geschikt was om er een wandelpad over te «31 laten lopen. 'In prin cipe', want uiteraard moest de aanpalende pachter daar mee instemmen en het Waterschap moest toestemming verlenen. Dat betekende een nieuwe ronde van overleg. De pachter stelde nieuwe voorwaar den, die vanuit zijn standpunt bezien alleszins te billijken waren. Voor het Waterschap ging het om een experi ment, want natuurvriendelijke oevers zijn niet aangelegd met het oog om er wandelpaden over te laten lopen. Nu een jaar later zijn we in de fase dat er

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 16