ég vf f* A5J De Boom In 2-2008 (waarschijnlijk) een soort 'gebruikers overeenkomst' opgesteld gaat worden, waarin de afspraken t.a.v. gebruikspe- riode, aanleg, beheer e.d. geformali seerd worden. 't Tweede knelpunt op ons Ommetje was het 'Turpbos' - een bosje, dat zo'n 15 jaar geleden aangelegd was en in onze ogen eens een flinke opknapbeurt nodig had, d.w.z. dun nen van bomen en struiken, een ander maaibeleid e.d. Ook dat vergde over leg. Ditmaal met de gemeente. Ook dat had heel wat voeten in de aarde, maar het uiteindelijk resultaat is wel dat er nu toch een onderhouds- en beheerplan komt én dat we in het kader van de Boomfeestdag in samen werking met de gemeente en de basisschool voor nieuwe aanplant hebben kunnen zorgen. Een jaar verder zijn we er dus nog niet. 't Ommetje is nog niet officieel geopend, er is ook nog geen écht wandelpad. En menigmaal hebben we ons ook afgevraagd gaat het nog wel lukken? Waar zijn we aan begonnen? 't Is (tot nu toe) vooral ook een lange weg door de instituties geweest. Voor dat deel van het traject lijkt nu de finish nu in zicht. We hebben de openingsplan nen wel bijgesteld: het zou al mooi zijn als we op het Dorpsfeest de formele ondertekening van de gebruikersovereenkomst zouden kunnen vieren en dat we daarna aan de volgende etappe kunnen beginnen: de realisering. We blijven optimistisch en houden de volgende spreuk in het achterhoofd: "Eerst was er geen pad, totdat iemand er begon te lopen." Boven en links: leerlingen van de basisschool planten bomen in het Turpbos op boomfeestdag 2008 (foto's Ron Martens)

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 17