Met tent of caravan de boer op De Boom In 2-2008 Door Karin Mol, medewerker SLZ Bovenstaande tekst wordt door vele mensen niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk met veel plezier uitgevoerd. Lekker bij een boerenbedrijf op de minicamping genieten van de vakantie of een vrij weekend. Op Walcheren zijn er 169 minicampings die tot 1 januari 2008 onder de Wet Openluchtrecreatie (WOR) vielen met maximaal 15 kampeermiddelen per minicamping. Op 1 januari 2008 is deze wet komen te vervallen en is er sprake van een autonome bevoegdheid van de gemeente om het kleinschalig kamperen te regelen. De provincie heeft uit landschappelijke overwegingen de bovengrens van het aantal kam peermiddelen gesteld op 25. Het kleinschalig kamperen is van groot economisch belang voor zowel de boeren als voor de lokale economie. Het aantal overnachtingen op jaarbasis met 15 eenheden is met ongeveer 400.000 zo'n 13% van de totale Veerse verblijfsrecreatie. In 2007 is door de gemeenteraad van Veere met de kadernota/beleidsnota kleinschalig kamperen Veere 2008 ingestemd. Hierdoor mogen 45 minicampings binnen de Gemeente Veere onder voorwaarden uit breiden naar 25 staanplaatsen. Eén van de voorwaarden is het landschappelijk inpassen van de nieuwe staanplaatsen d.m.v. een 7 meter brede windsingel bestaande uit streekeigen struiken en bomen. Een ander, voor de eigenaar lastiger onderdeel is dat er tevens een investering in de omgevingskwaliteit (oftewel de verevening) moet worden gedaan. Deze bedraagt 800,- per extra staanplaats of 500,- per staanplaats als eigenaren samenwerken. Juist dit onderdeel bracht bij het merendeel van de eigenaren onvermoede visioenen met prachtige ideeën op tafel. Maar hoe nu van een hersenspinsel naar een concreet plan op papier. SLZ werd voor het maken van de beplantings- en vereveningsplannen door diverse minicampings in de arm genomen. Hieronder volgen enkele voorbeelden. Bunkerroute Zes minicamping eigenaren uit Koudekerke en Biggekerke gaan geza menlijk de bunkerroute bij Koudekerke verlengen. Nu stopt deze ter hoogte van de Koudekerkseweg Duinstraat. De bunkerroute laat een belangrijk stuk geschiedenis van Walcheren in de Tweede Wereldoorlog zien. Over de bouw van de Atlantikwall werd door de Duitse media aanvankelijk gezwegen en Deel van het Landfront, de tankgracht (Valkenisse watergang) met bunkers langs nieuw aan te leggen deel bunkerroute

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 18