De Boom In 2-2008 Bunker op het land van dhr. Lampert de verdedigingslinie werd niet gebruikt in propaganda-activiteiten. Dit sim pelweg omdat de Duitse bevelhebbers dachten dat de bouw van een der gelijk omvangrijk verdedigingsproject niet zou worden geaccepteerd door de Duitse bevolking omdat zoiets niet paste in het idee van een onoverwin nelijk Duizendjarig Rijk. Na 1943 kreeg de Atlantikwall gaandeweg meer aan dacht in de media en werd het project opvallend genoeg na enige tijd zelfs gebruikt voor propaganda doeleinden. Deze propaganda had mede tot doel de geallieerden zodanig te impone ren dat zij een invasie op de West- Europese kust niet zouden aandurven. Het zogeheten Landfront vormde de noordelijke verdedigingslinie van het Vb Vlissingen. Er stonden 32 zware pak- en mitrailleurbunkers langs een 11 kilometer lange tankgracht. In de duinen bij Groot Valkenisse vormde een linie van betonnen dra- kentanden, "Höckerhindernisse", een droge verbinding met de tankgracht. Ook speelden de verdedigingswer ken van de Atlantikwall nog een belangrijke rol bij de Duitse verdediging van de Westerschelde en de strijd om Walcheren in het najaar van 1944. Waarna door de geallieerden werd besloten tot inundatie van Walcheren. De overgebleven bunkers bieden anno 2007 samen met de grote delen overgebleven tank gracht, de tankmuur en de Hoeker, een uniek overzicht van dit goed bewaard Landfront. Aan het nieuw aan te leggen, 525 meter lange pad liggen nog enkele bunkers langs de voormali ge tankgracht (nu Valkenisse watergang). Het plan omvat de aanleg van een nieuw pad met kleischel- pen langs de Valkenisse watergang. Gelijktijdig met de aanleg van het pad wordt er langs de watergang een natuurvriendelijke oever gegraven. Natuurvriendelijke oevers hebben een meerwaarde voor flora en fauna, een grotere waterberging en hoge recreatiewaarde. Ter hoogte van de bunkers zal een informatiebord geplaatst worden. Startpunt bunkerroute, drakentanden Valkenisse

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 19