r POSTCODE nationale m Colofon ée f* De Boom In 2-2008 DE BOOM IN Contactblad van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) Jaargang 22, nummer 2 juni 2008 Jaarbericht 2007 REDACTIE Yet Baas Ton de Koning Peter Maas Foort Minnaard Robert Wielemaker Nettie Wilderom Foto omslag: Vrijwilligersdag 2007. Naast het vele werk wat verzet werd in de kasteelwei te Nisse, was er ook nog wat tijd over om te ''spelen'' (foto archief SLZ) Redactie-adres: Postbus 286 4460 AR Goes Tel. 0113-230936 info@slz.landschapsbeheer.nl www.landschapsbeheer.nl/zeeland Verder werkten aan dit nummer mee: Sandra Dobbelaar Rudie Geus Bram Janse Ron Martens Karin Mol Bram Tissink Kees Tonkens Henk Vinkeles-Melchers Pieter Voets Ewoud Voogd Arend van der Wel Astrid Westdorp Alex Wieland Drukwerk: Drukkerij Zoeteweij, Yerseke Oplage: 1300 ex. Met dank aan alle fotografen De Boom in verschijnt 4x per jaar Een abonnement kost 10,- per jaar, voor informatie: tel. 0113-230936. Advertenties: Bel Ton de Koning, tel. 0113-230936 voor informatie over adverteren in De Boom In Stichting Landschapsbeheer Zeeland zet zich in voor behoud, beheer en aanleg van kleine landschapselementen. GOEDE^DOELEN LOTERI JÉ SLZ wordt financieel gesteund door de Nationale Postcode Loterij

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 2