3 De Boom In 2-2008 Nieuw wandelpad bij Vrouwenpolder In Vrouwenpolder wordt een wandelpad met vogelkijkscherm gerealiseerd aan de Meeldijk Voorstedijk. Hier wordt teruggegrepen naar de vele eeuwen geschiedenis van Walcheren in de strijd tegen het water. Geschiedenis van de Gerstepolder: De Gerstepolder, ook wel genoemd Geeste- of Geertepolder wordt begrensd door de Noorddijk, de Vroondijk en de Meeldijk. Deze polder is bedijkt na de Beekhoekspolder. Op de onderstaande kaart is dat goed te zien, het lijkt erop alsof de Beekhoekspolder (3) gewoon naar het oosten is verlengd. Onduidelijk is wanneer de Gerstepolder is ingedijkt, in ieder geval vóór 1433, want in 1433 wordt de polder al genoemd. In de akte 11 van 1363 uit het Cartularium van Borsele wordt de "Oosternieuwepolre" genoemd, die tegen de Westpolder "ane gheleghen is" en dat kan alleen de Gerstepolder zijn. In diezelfde akte staat, dat die polder daar al 15 jaar lag, dus vóór 1348 is bedijkt. Doelen aanleg wandelpad: - het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische padenstructuur uit de vorige eeuw(en). - De mensen bewuster maken en laten genieten van het platteland - mensen de kans geven zich één te voelen met de natuur en door plaatsing van een kijkwand onge zien de natuur gade te slaan zonder die te schaden. In de rode cirkel is de Gerstepolder (G) aangegeven (kaart HKW) Deze kaart is samengesteld uit gegevens van de veldnamenkaart gecombineerd met een vijftal zeventiende eeuwse parochie- blockkaarten. Wat hedendaagse gegevens zorgen voor een goede oriëntatie. tl Emm Vierend i

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 20