Zoek mee naar oude Zeeuwse Fruitrassen De Boom In 2-2008 Door Alex Wieland, medewerker SLZ Als je een oud Zeeuws erf bezoekt en over oude fruitrassen begint hoor je zo af toe nog namen van oude soorten als Keiing, Merobelane, Zeeuwse zoete morel en Zure hondsmuil. Maar waar staan ze nog? Het zijn typisch Zeeuwse rassen, vaak regio gebonden, die ner gens meer te koop zijn en waar alleen nog enkele zeer oude exemplaren van te vinden zijn. Om deze bijzondere rassen voor onze provincie te behouden is het project "Oude Zeeuwse Fruitrassen" opgestart. In de komende jaren gaan vrijwilligers op zoek naar de oude rassen en worden de standplaatsen in kaart gebracht. Archieven van het fruitteelt museum, SLZ en oude provincie en gemeente archieven kunnen worden geraadpleegd. Hier kan mogelijk informatie gevonden worden welke ras sen er in het verleden werden aangepland. Dit was vaak regiogebonden. Zo zijn er in Zeeuws- Vlaanderen meer Vlaamse en Franse rassen aangeplant dan in de rest van Zeeland. In een aantal boomgaarden zijn in het verleden inventa risaties uitgevoerd. Met behulp van de eigenaar zijn destijds de rassen op naam gebracht. Vaak weten oude mensen nog welke rassen er in hun boomgaard staan. Indien dit niet het geval is pro beren de vrijwilligers de rassen te determineren en kunnen vruchten opgestuurd worden naar landelijke specialisten. De standplaatsen worden in een database verwerkt, zodat we ze makkelijk terug kunnen vinden. Van de oude rassen die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn wordt enthout genomen. Gemeenten, waterschappen, terreinbe heerders en landgoedeigenaren zijn aangeschreven of zij een collectieboomgaard willen aanleggen. De collectieboomgaarden zijn minimaal 0,5 hectare groot. Hier kunnen dan ongeveer vijftig bomen geplant worden. Naast de zeldzame rassen is er ook ruimte voor wat algemenere oude rassen. De collectieboomgaarden zijn openbaar toegankelijk. Het streven is om in iedere gemeente enkele col lectieboomgaarden aan te leggen. Voor de volgende onderdelen in het project kunnen we uw hulp gebruiken: Informatie oude rassen verzamelen. Inventarisatie Onderhouden database Entmateriaal verzamelen Diverse werkzaamheden Informatie oude rassen verzamelen Misschien heeft u zelf nog oude rassen of weet u deze te staan. Informatie hierover kan doorgeven worden aan Eveline Hamelink van SLZ. Het raadplegen van gemeentelijke en provinciale archieven. Het raadplegen van het archief van SLZ en het fruitteeltmuseum. Hier is informatie te vinden van eerdere inventarisaties en rassenlijsten uit het verre verleden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 22