és, Vf f* Q De Boom In 2-2008 Inventarisatie In een regio oude fruitbomen opzoeken en proberen deze op ras te determineren (een kleine cursus wordt verzorgd). Van lastig te determineren soorten kunnen vruchten opgestuurd worden naar specialisten. Standplaatsgegevens verzamelen. Onderhouden database De standplaatsen van de gevonden bijzondere soorten en de uitgeplante bijzondere soorten worden verwerkt in een databasebestand dat wordt gekoppeld aan digitaal kaartensy- steem. Entmateriaal verzamelen Van de opgespoorde zeldzame rassen die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn wordt entma teriaal genomen. Dit materiaal wordt door een professionele kweker geënt en opgekweekt. De jonge boompjes worden na enkele jaren uitge- plant in de collectieboomgaarden. Diverse werkzaamheden Het maken van foto's, tekeningen of schilderijen van zeldzame rassen. Het geven van voorlichting over dit project (bij voorbeeld op dagen of beurzen) Het meehelpen met de werving en inrichting van de collectieboomgaarden. Etc. Indien u interesse heeft om mee te werken aan één of meerdere onderdelen in dit project kunt u zich aanmelden bij Eveline Hamelink. in0"' kfumfc* Helpt u mee om oude fruitrassen voor de toekomst te behouden? (foto: archief SLZ)

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 23