3 Vrijwilligers veroveren Nisse De Boom In 2-2008 Door Robert Wielemaker, medewerker SLZ Ieder jaar zetten we de vrijwilligers een dagje in het zonnetje. Dit keer zowel letterlijk als figuurlijk. Op 16 februari waren we te gast bij de KNNV de Bevelanden die samen met SLZ voor de organisatie zorgden. Natuurlijk waarderen we alle vrijwilligers, maar er kan er maar één met de prestigieuze prijs aan de haal gaan: de "Gouden Jirizaag". En omdat SLZ 25 jaar bestaat gingen de meer dan 100 vrijwilligers met een klein cadeautje naar huis. Op de zonovergoten zaterdagmorgen is het een drukte van jewelste in de dorpskern van Nisse. Voor het dorpsuus is de straat afgezet met linten en pylonen en klimmen er zelfs mensen in de bomen. Gelukkig was de lokale bevolking van tevoren gewaarschuwd. Na de toespraak van de voorzitter van SLZ, Lous Coppoolse, was het de beurt aan de KNNV-er Tonnie Outermans die ons in vogelvlucht liet zien wat de KNNV de Bevelanden in al die jaren heeft gedaan én bereikt. Wellicht had hij hiermee de hele dag kunnen vullen maar daar was het gewoonweg te mooi weer voor. Tenslotte had Dhr. E.J. Gelok, de burgermeester van Borsele in een korte toespraak goede woorden over de inzet van de vrijwilligers en SLZ. Daarna was het toch echt tijd om actief te worden. Men kon kiezen: knotten, excursie over erven, workshop Hoogstamfruit snoeien of op een veilige manier halsbrekende toeren uithalen door aan een touw van boom tot boom te klauteren. De meeste vrijwilligers vlogen gelijk de knotwil gen in die in die schitterende Kasteelwei van Nisse staan. Met als resultaat dat alle 26 knotbomen nog voor de middaglunch deskundig waren ontdaan van hun takken. Met de middag kon de Mariakerk uit de 15e eeuw worden beklommen. Onder begeleiding van een deskundige werden de vele bijzonderheden beke ken die bij de restauratie naar boven zijn gekomen. Eenmaal aan de top, gaf het een geweldig beeld over de omgeving. Je kon ook mee met verschillende excur sies in de omgeving om streekeigen elementen en boer derijen te bekijken of op pad met een cultuurhistorische kenner van het gebied. In aanloop naar de uitreiking van de unieke "Gouden Jirizaag" had SLZ directeur, Foort Minnaard, een bondig verhaal over 25 jaar SLZ. Ook dit jaar werd de zaag uitgereikt aan de vrijwilliger die zich de afgelopen jaren onmisbaar heeft gemaakt voor zijn of haar groep. Traditiegetrouw komen de genomineerden uit de regio, en zo ook deze keer. Adrie Melis en Ton de Koning zijn volgens de jury dé vrijwilligers die naast het werk vaak ook de organisatie op zich nemen. Kortom onmisbaar in de groep en de natuur. Uiteindelijk was Ton de gelukkige en ging naar huis met de Gouden Jirizaag. Binnen de afdeling vrijwilligers zat men al een poosje te broeden op een pre sentje voor de vrijwilligers die al meer dan 10 jaar actief zijn binnen het land schapsbeheer. Diegene die aanwezig waren ontvingen een speldje (erepen ning) als blijk van waardering.

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 26