Q SLZ en de brandweer De Boom In 2-2008 Vrijwilligers gezocht! Door Pieter Voets, medewerker SLZ Wat hebben SLZ en de brandweer met elkaar te maken? Meer als u op het eerste gezicht zou denken. Behalve een collega met grote liefde voor de brandweer, heeft de stichting een belangrijke taak bij het bestrijden en voorkomen van 'vuurhaarden'. We hebben het dan over bacterie- vuur. Bacterievuur is een ziekte die voorkomt in meidoorn maar ook in fruitbomen, met name peren. Aangezien bacterievuur kan overslaan van bijvoorbeeld meidoorn naar fruit bomen zijn fruittelers nogal huiverig voor de meidoorn. In een omtrek van 500 meter rond een boomgaard mag eigenlijk geen meidoorn voorkomen. Wanneer dit gehandhaafd wordt, zou deze struik die zo typisch is voor het Zeeuwse Landschap voor een groot deel verdwij nen. Door de controle wordt ziekte tegengegaan en kunnen de hagen behouden blijven. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. SLZ is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die willen strijden tegen dit Voor meer informatie over de vacatures of aan meldingen kan altijd contact opgenomen worden met Pieter Voets, 0113-230936 of pieter.voets@SLZ.landschapsbeheer.nl Tak die aangetast is door bacterievuur (foto: archief SLZ)

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 31