Nieuws en agenda De Boom In 2-2008 Monument opengesteld Eind 2007 zijn eindelijk de restauratie werkzaam heden aan de Zwartenhoekse zeesluis gestart. Ondertussen is er al een hele hoop werk aan het monument verzet. Op zaterdag 13 september a.s. heeft u tijdens de Open Monumentendag vanaf 10.00u de gelegenheid een kijkje te nemen op de werkvloer. De zeesluis is te bezichtigen en er zal uitleg worden gegeven over de restauratie. Ook in de directe omgeving zullen rondleidingen worden gegeven. Op de nabij gelegen boerderij is een rondleiding om 11.00 u en in het gebied om de zeesluis zijn excursies om 10.00 u en 14.00 u. Nieuwe vrijwilligersgroep Begin april kwam een kersverse groep vrijwilligers samen in Terneuzen. Allen hadden zich aangemeld naar aanleiding van een artikel in de krant over historische grensstenen in Zeeuws-Vlaanderen. Twee weken later trokken ze er voor het eerst echt op uit. In groepjes worden de grensstenen de komende maanden opgespoord en in kaart gebracht. Indien nodig zullen beschadigde stenen worden hersteld. Wie zin heeft om mee te helpen is van harte welkom. Aanmelden kan bij Sandra via kantoor of info@slz.landschapsbeheer.nl Mega sapper komt naar Zeeland Vraagt u zich ook elk najaar af, wat u met al dat heerlijke hoogstamfruit moet doen? Dan is dit mis schien wel iets voor u! De Mobi-pers komt naar Zeeland. Tijdens het SLZ jubileumfeest in september van 2007 heeft u hem misschien wel zien staan: een grote aanhanger met een reusachtige pers. Kisten appels, peren en wat al niet meer werden er aan de ene kant ingegooid en aan de andere kant kwamen er pakken sap uit. Elk pak bevat 5 liter houdbaar sap afkomstig uit uw eigen boomgaard. Zeeuws-Vlamingen kunnen terecht in Heikant op 27 september, waar die dag ook allerlei andere kraampjes aanwe zig zijn in het kader van het 100 jarig bestaan van de schuur. Op 11 oktober komt de pers naar een boerderij in Arnemuiden, waar Groei Bloei haar jubileumfeest zal vieren. Schrijf je in bij SLZ of via mobipers.nl. Er wordt een kleine bijdrage voor het persen en ver pakken gevraagd. Mobipers (foto: Sandra Dobbelaar) D'Aegen; het vervolg! In 2006 is het project 'd'Aegen; Walcheren weer de Tuin van Zeeland' van start gegaan. Dit project is een samenwerking tussen Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) met als doel om een heggenlandschap in het noordelijk deel van Walcheren te realiseren. Om het project uit te voe ren is stichting d'Aegen opgericht. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door bewoners van Walcheren en wordt voorgezeten door voorzitter mevrouw

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 32