Opvallende cijfers uit het jaarverslag 2007 ée f De Boom In Jaarbericht 2007 Op de natuurwerkdag waren er 749 mensen actief Door weekend-vrijwilligers werd op 158 dagen in totaal 1445 uur gewerkt 1002 scholieren uit 26 scholen werkten in het Landschap 62 doordeweekse-vrijwilligers werkten 20.478 uur 99 kleine cultuurhistorische elementen werden opgeknapt 352 legsels van weidevogels werden beschermd daaronder waren 81 kluten, 8 bontbekplevieren en 1 kemphaan er werden 178 broedsels van de kerkuil geconstateerd 1.059 padden werden over de weg heen gezet Bij de Steenzwaan en op de Arneplaat, Schutteplaat en Mosselplaat werden werkzaamheden uitgevoerd ten bate van de noordse woelmuis 8 duinvalleien werden geschikt gemaakt voor de kleine parelmoervlinder Op 11 locaties werd gewerkt voor de vijfvlek sint jansvlinder Er waren 485 VOL-overeenkomsten en 324 Doelsubsidie overeenkomsten Hiermee is het onderhoud geregeld van 10.050 knotbomen, 2.100 hoogstamfruitbomen, 27,6 km meidoornheg, 414 drinkputten, 1,8 ha hakhout, 1,9 ha bloemdijk en 11,5 ha rietland 65 erven werden opgeknapt via het project Herstel streekeigen erven Er werd in totaal 41.652 stuks bosplantsoen, 498 stuks knotbomen en 1.455 hoogstam fruitbomen, walnoten en laanbomen ingeplant Voor 79 boomgaarden met 2.989 hoogstamfruitbomen werden onderhouds-abonnementen afgesloten Ook voor 250 grenslinden werden abonnementen afgesloten Voor 20 kleine bosjes werden omvormingsplannen opgesteld en uitgevoerd 46 heggen (23 kilometer) werden gecontroleerd op bacterievuur 25 stukken bloemdijk (15,9 kilometer) werden opgeknapt 88 pluspakketten werden afgesloten op 53,5 kilometer faunarand 54 ideeën werden aangedragen via de prijsvraag Creëer je eigen ommetje

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 5