De Boom In Jaarbericht 2007 Ondanks toenemende begroeiing van de schelpenstrook zijn 3 nieuwe nest jes van de bontbekplevier met behulp van de telescoop ontdekt. Dit zorgde ervoor dat er in de loop van de maand juli meerdere half volwassen bontbek- plevieren op het schorretje aanwezig waren waardoor het broedsucces van 2007 groter moet zijn als dat van 2006 (2 stuks). Ook zijn er enkele waarnemingen vastgelegd van de kleine plevier, grote- en dwergstern. Deze soorten behoren ook tot de kale grondbroeders zoals de bontbekplevier. Inmiddels is met behulp van subsidie van de postcodeloterij een infobord gemaakt waardoor geïnteresseerden meer kennis kunnen op doen over het gebied. Helaas staat het infobord niet boven op de dijk maar aan de bin nenzijde, omdat de gebruiker van het dijkvak daar geen toestemming voor wilde geven. De tekst en de lay-out van het bord is duidelijk afgestemd op een plaats boven op de dijk. Juist op deze plaats staan zeer veel mensen even stil om te genieten van het schorretje en de prachtige vergezichten. Gelijktijdig zou men dan kennis kun nen maken met de informatie op het infobord. Bijzonder jammer dat dit onmogelijk bleek. Vervolg project bontbekplevier Als vrijwilligers gaan wij ook in 2008 verder met de monitoring van het broedsucces, inclusief ver slaglegging. Tevens gaan wij er van uit dat het onderhoud van het raster voor de komende jaren ook weer verzorgd wordt door Landschapsbeheer Zeeland. Indien noodzakelijk zijn wij bereid om bij te sprin gen. De afgelopen jaren hebben geleerd dat de golfslag met name bij hoge tijen een flinke aanslag op het raster kan betekenen. Regelmatige controle met name in het broedseizoen is echt zeer nood zakelijk. Indien dit niet plaatsvindt, zullen honden opnieuw de aanwezige nesten verstoren. Bontbekplevier (foto: Niek Oele)

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 7