Kleine cultuurhistorie op hoog niveau De Boom In Jaarbericht 2007 Een samenwerkingsproject met Alblasserwaard-Vijfherenlanden Door Sandra Dobbelaar, medewerker SLZ Het zwaartepunt van het twee jaar lopende project lag in de tweede helft van 2007. Veel tijd was nodig om alle aangemelde elementen te bezoeken en te beoordelen. Daarnaast hadden eigenaren ook tijd nodig om de noodzakelijke voorbereidingen te tref fen. Uiteindelijk was alles net op tijd gereed en zijn er 9 elementen méér hersteld dan we vooraf hadden gedacht. Van alle elementen zijn er toch een aantal die er uitsprongen. Sommige elementen waren bijzon der omdat ze enige waren in hun soort, zoals de stoepsteen bij Nisse, het kruisbeeld bij Bonte Koe of de spoelput bij Wemeldinge Andere vielen op omdat de herstelkosten vele malen hoger waren, zodat je bijna niet meer van een klein element kon spreken. De wagenschuren in Spui, Noordwelle en Colijnsplaat zijn daar voorbeelden van, net als de verschil lende varkenshokken, kippenhokken en bakketen die hebben meegedaan aan het project. Dankzij de deelnemers zijn deze elementen aan een tweede De vetstal van de familie van de Velde in Dreischor (foto Sandra Dobbelaar)

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 8