De Boom In Jaarbericht 2007 De opgeknapte bakkeet van familie Blok in Nieuwdorp (foto Karin Mol) leven begonnen. In een aantal geval len namen eigenaren zelf een flink deel van de uitvoering voor hun rekening. Een varkenshok bij Vrouwenpolder werd geheel eigenhandig door de eige naar opgeknapt, net als een welput in Heinkenszand. De vele steentjes uit het paardenstraatje langs de grote schuur in Arnemuiden zijn allemaal gelicht en weer teruggelegd door de eigenaren zelf. Sommige deelnemers raakten zodanig enthousiast, dat ze veel meer deden dan aanvankelijk de bedoeling was. In Dreischor vinden we daar toch wel het beste voorbeeld van. De oude vetstal die al jaren toe was aan een opknapbeurt, werd van top tot teen onder handen genomen. Want zoals de eigenaren zelf vertelden: 'Van het een kwam het ander'. Het werk werd als van een ervaren restaurateur opge leverd! Naast het herstellen van elementen, bestond het project ook uit het samen werken met de Stichting Uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Er werden uitwisselingsbijeen komsten georganiseerd, één in Groot Alblas en één in Heinkenszand. Tijdens de slotbijeenkomst in Zeeland, werd 'een pluim' uitgereikt aan een van de deelnemers van het Zeeuwse project. De activiteit die we in het kader van de samen werking hebben gedaan en die het best in ons geheugen gegrift staat is toch wel de uitstap naar de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Op de terugreis kregen we pech met de bus en moesten we in de berm van de snelweg 3 uur wachten op vervangend vervoer. De sfeer werd er echter niet minder om! Natuurlijk zijn er binnen het project ook enkele dingen minder goed of zelfs fout gegaan. Gingen veel dingen van een leiendakje, bij een aantal ele menten leek werkelijk alles fout te gaan. Al met al kijken we terug op een geslaagd project waarbij we veel leuke contacten hebben opgebouwd: in Zeeland, met eigenaren van elementen en buiten Zeeland, met mensen die met vergelijkbare zaken bezig zijn. Het bleek erg interessant om te zien, waar men in een andere streek tegenaan loopt en hoe men het daar aanpakt. Het hek van de familie Deege te Schoondijke (foto Theo Aernoudts)

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 9