O Een symposium voor de jubilerende stichting vp f* 4|*> De Boom In 4-2008 Op 18 september 2008 in de Stenge te Heinkenszand Door Willem de Landgraaf, bestuurslid SLZ In een klein comité is bijna 1 jaar geleden begonnen een programma te bedenken rondom het 25 jarig bestaan van SLZ. Een feestelijk uitje voor medewerkers en bestuur, een tastbaar overzicht van 25 jaar bezig zijn (een poster en/óf een boekje) en dan nog wat. Wat we in de afgelopen 25 jaar gedaan en bereikt hebben, weten we wel en is geschiedenis. Interessanter is de vraag wat er in de komende jaren voor SLZ te wachten staat. Een symposium ligt dan voor de hand. Een aantal doelen zouden hiermee kunnen worden bereikt: - aandacht voor ons 25 jarig bestaan bij publiek, pers en andere land schapsbeheerders en geïnteresseer den. - gedachtevorming, misschien zelfs antwoorden op vragen over toe komstige ontwikkelingen van land schapsbeheer in het algemeen en voor SLZ in het bijzonder. - enthousiasmeren bepaalde doel groepen. Willem de Landgraaf (foto's: Jan-Willem Spapé) Wat het laatste betreft, hiervoor zijn alle Zeeuwse gemeenten benaderd, veelal via de verantwoor delijke wethouder. Een verslag hiervan vindt u verderop. Vragen over de toekomst van SLZ, welke richting gaat landschapsbeheer op, wie worden de col lega's of concurrenten, wie vist in de vijver van vrijwilligers, hoe gaan de subsidie- en geldstromen lopen en wie worden opdrachtgevers voor SLZ en wat verwachten zij van ons, waren vragen die bij ons opkwamen. Die vragen zijn dan ook grotendeels op het sym posium aan de orde geweest. Voor een deel door de keuze van de inleiders en voor een deel in de discussiegroepen. De doelen zijn wel behaald, het één beter dan het ander natuurlijk. Daarom kijken we met gepaste tevredenheid terug op het symposium.

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 4