De Boom In 1-2009 Vrijwilligerswerk op een historisch plekje Riet de Theije, cultuurhistorievrijwilligster Naar aanleiding van een artikel in de PZC (voorjaar 2008) over o.a. grensstenen, heb ik mij aangemeld als vrijwilligster bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Na een oriënterend gesprek met Sandra Dobbelaar over de doelstelling van de stichting heb ik mij bereid ver klaard om aan de slag te gaan bij de 'grijze groep'. Je hebt bij SLZ een groene en een grijze groep. Groen staat voor natuur en grijs staat voor monu menten. In 2003 is begonnen met een globale inventarisa tie van de begraafplaatsen in Zeeland. Een aantal jaren later is er begonnen met de eerste herstel werkzaamheden. In augustus 2008 zijn we in Sas van Gent aan de slag gegaan op de oude begraaf plaats. Fonny Kox is hier de contactpersoon van de vaste locale vrijwilligersgroep. Eens in de 14 dagen zijn Frank, Ingrid en ik daar op de woensdagmor gen aan het werk, indien nodig iedere week. Ook zijn dan de tuin vrijwilligers van de Elizabeth paro chie met frisse moed en nieuwe krachten aan het schoffelen, snoeien enz. «SS De gemeente Terneuzen waar Sas van Gent onder valt, laat de oude begraaf plaats niet links liggen. Zo worden de diverse hagen gesnoeid en denken ze mee over een restauratieplan voor het baarhuisje. Het werken in de buitenlucht aan ele menten uit het verleden geeft mij veel voldoening, als ik over de begraaf plaats loop en zie wat we al gedaan hebben in zo'n korte tijd dan ben ik echt wel trots op ons. Indien er iets gedaan moet worden wat wij niet kunnen zoals een muurtje opnieuw metselen of zware pilaren recht zetten dan schakelt Sandra ande re troepen in. Heeft u na het lezen van dit stukje ook zin gekregen om aan de slag te gaan? Frank, Ingrid en ik kunnen best nog wat handen gebruiken. Misschien tot ziens, op een oude begraafplaats. Riet klust op de oude begraafplaats van Sas van Gent (foto: archief SLZ)

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2009 | | pagina 20