Vrijwilligersdag op de Marolleput Door Jacob Bouwman, projectmedewerker SLZ Op zaterdag 21 februari 2009 vond de traditionele vrijwilligersdag plaats in West Zeeuws- Vlaanderen. SLZ organiseerde deze dag in samenwerking met natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje. Als locatie is gekozen voor het landgoed 'De Morelleput' van familie De Zwart nabij Nieuwvliet. Deze locatie aan de Sint Bavodijk is bijna niet te missen. Wie de route bordjes over het hoofd zag, kon aan de welbekende boomkorven en te knotten bomen wel afleiden waar het allemaal te doen was. Leuk detail is bovendien dat twijgen van de mei doornhaag langs de weg in vorm van het woord Marolleput zijn gebogen. De hoogstamfruitbomen op het landgoed worden vakkundig gesnoeid (foto: Tonnie Outermans) Voorzitter van 't Duumpje Walter de Milliano en SLZ bestuurslid Ruud van der Goes heten zo'n 120 vrijwil ligers hartelijk welkom. Beide sprekers benadrukken het belang van de vrijwil- ligersinzet in het landschapsbeheer. Punt van aandacht is de aanwas van jongeren binnen de vrijwilligersgroe- pen. Daar is vandaag echter weinig van te merken. Zo'n 20 jongeren assisteren de volwassenen - die soms van ver komen - bij een aantal mooie klussen. Uiteraard mogen de al eerder genoemde bomen geknot worden. Daarnaast kan de dubbele meidoornhaag op het terrein teruggezet worden. Een andere mogelijkheid is het planten van jonge hoogstamfruitbomen, speciaal geselecteerde en opge kweekte Zeeuwse soorten in het kader van project Oude Fruitrassen. Het snoeien van jonge hoogstammen die al wat langer in de klei staan, maakt eveneens deel uit van het pro gramma. Kortom: veel houtwerk. In de grote zaal ruikt het ook al naar hout. Een flinke houtkachel zorgt voor een behaaglijke warmte. Eigenaar Jan de Zwart, helaas door ziekte afwezig, is dan ook

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2009 | | pagina 21