0 De Boom In 1-2009 houtwespen en larven van vlinders. Deze dieren zijn dan weer een bron van voedsel voor vogels als spechten en mezen. De talrijke holten die vaak in de oudere stammen te vinden zijn, zijn ideaal voor holenbroeders of vleermuizen. De voedsel rijke schors biedt een ideaal vestigingsklimaat voor mossen en korstmossen. En ook vele paddestoelen hebben een symbiotische relatie met wilgen, of verteren het dode of levende hout. Veel soorten Wilgen zijn er in soorten en maten. Er zijn wel 10 soorten inheemse wilgen, daarnaast zijn er nog wat exoten en cultuurvormen die je regelmatig in het landschap tegenkomt. We beperken ons tot de in het landschap veel gebruikte soorten. Bomen die een monumentaal karakter kunnen hebben zijn schietwilg, kraakwilg en treurwilg. Middelgrote soorten zijn: boswilg, grauwe wilg, bittere wilg en katwilg. De geoorde wilg behoort tot de klein tjes. De knotwilg wordt ook vaak als wilgensoort genoemd, maar dat is eigenlijk onjuist. Het geeft aan dat de wilg geknot is, dus het betreft een aanduiding van de snoeivorm. Er zijn verschil lende wilgensoorten die geknot kunnen worden, maar meestal betreft het de schietwilg. Overigens is er nog een ander wijdverbreid misverstand. Zo denken velen dat alleen de katwilg mooie katjes maakt. In wekelijkheid hebben alle wilgen katjes, waarvan alleen die van de grotere soorten minder opvallen. Dat komt omdat die wat slanker zijn en meestal veel hoger aan de boom zitten. Gebruik in het landschap Het meest bekend zijn de wilgen toch als de knotboom, die overal in Zeeland te vinden is. Het meest geschikt zijn de wilde vormen van de schiet wilg, kraakwilg of de kruising van de twee: de Bloeiende schietwilg bindwilg. Soms zijn ook cultuurvormen geliefd zoals bv. de 'Chermesina' of de 'Vitellina', met hun respectievelijk fel rode twijgen en gele twijgen. We vin den dat deze cultivars echter eerder in tuinen en aan de rand van dorpen en steden thuishoren, dan midden in het polderlandschap. Als haagsoorten zijn vooral de kleinere soorten geschikt, zoals geoorde en grauwe wilg. In de randen van bosjes kunnen ook soorten als bos-, grauwe- amandel- en bittere wilg een plekje krijgen. Als solitaire boom op bijvoorbeeld erven zie je af en toe ook wilgen, het gaat dan bijna altijd om schietwilgen of treurwilgen. V^/

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2009 | | pagina 26