Iedereen kent de knotwilg. De knotwilg is echter geen aparte soort, maar een snoeivorm. Meerdere wilgensoorten zijn hier geschikt voor (foto's: Luciën Calle) De treurwilg Deze forse en snelle groeier met zijn kenmerkende treurende silhouet en geel gekleurde twijgen is bij veel men sen geliefd. De boom wordt formida bel groot. De dikste boom van Oost Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld is een gigantische treurwilg, die staat in een achtertuin op Terhole bij Hulst. Vaak wordt zo'n boom aangeplant bij een waterkant of poel. Toch hebben we bij deze boom soms wat gemengde gevoelens. In de eerste plaats is het een uitheemse boom, waardoor de boom slechts een geringe ecologische waarde heeft. Een prak tisch bezwaar waar we vaak tegenaan lopen is dat deze bomen vaak erg dicht op de waterkant geplant worden. Deze bomen worden vervolgens zo groot, dat ze de poel meestal voor een flink deel in de schaduw zetten, waarbij er jaarlijks ook nog een hele karrenvracht aan bladeren en takken in de poel valt. En dat heeft uiteraard een sterk negatief effect op de waterkwaliteit. Critici spreken daarom wel eens wat plagerig over de terreurwilg.

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2009 | | pagina 27