De Boom In 1-2009 Geïnteresseerde eigenaren van verbor gen buitens kunnen contact opnemen met SLZ. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Meldpunt Erfgoed Zeeland van start Op vrijdag 13 februari is het Meldpunt Erfgoed Zeeland van start gegaan. Via dit Meldpunt, waarbinnen elf Zeeuwse particuliere monumenten organisaties (waaronder SLZ) samen werken, wordt een breed publiek in de gelegenheid gesteld om melding te doen van bedreigd, onbekend en/ of ondergewaardeerd erfgoed. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) vervult een coördinerende en faciliterende rol binnen het Meldpunt. Ondanks de groeiende belangstel ling voor het cultureel erfgoed wordt nog steeds veel van dit erfgoed in het voortbestaan bedreigd. Dat is jammer, aangezien cultureel erfgoed bepalend is voor de identiteit en eigenheid van de Zeeuwse regio's. Nog te vaak wordt men zich hiervan bewust als het historische element of de eeuwen oude structuur al is verdwenen. Het Meldpunt Erfgoed Zeeland biedt de Zeeuwen nu de mogelijkheid om hun zorgen over het voortbestaan van hun erfgoed kenbaar te maken. Dit kan bij voorkeur worden gedaan via het meldformulier op de website van het Meldpunt: www.meldpunterfgoedzee- land.nl. Daarnaast is het mogelijk om de melding telefonisch aan een mede- werker van het centrale informatiepunt (SCEZ) door te geven op: 0118 670608. Onderteken de Lyme petitie In Nederland lijden naar schatting een half miljoen mensen aan de ziekte van Lyme. Deze ziekte kan veroorzaakt worden door een beet van een met de borrelia-bacterie besmette teek. Jaarlijks komen er tienduizenden patiënten bij, mede doordat veel lymepatiënten een lange zoektocht en lijdensweg afleggen door de medische wereld. Veel patiënten bezoeken meerdere specialisten voor ze überhaupt op de ziekte van Lyme onderzocht worden. Dit terwijl late onderkenning de kans op succes met een korte antibioticabehandeling vermindert en de kans op chronische, moeilijk behandelbare klachten sterk vergroot. Veel lymepatiënten belanden na een foute of te late diagnose en onvoldoende behan deling ernstig ziek in de WAO. Uit nood wijken lymepatiënten vaak uit naar artsen en laboratoria in binnen en buitenland die niet door de zorgver zekeraar vergoed worden. Dit alles veroorzaakt veel onnodig leed, onnodig productiviteitsver- lies en onnodige kosten voor getroffenen en de samenleving. Rond de diagnose en behandeling van de ziekte van Lyme is nog veel onduidelijk, zodat mensen onnodig ziek worden en blijven. De Nederlandse Vereniging voor Lyme Patienten vraagt aandacht voor deze problematiek. De petitie kan worden ondertekend op www.lymevereniging.nl. Nieuwe website Landschapsbeheer In juni '09 moet, als alles loopt, de nieuwe website van Landschapsbeheer in de lucht zijn. Naast de pagina van Landschapsbeheer Nederland, zullen ook de webpagina's van SLZ in een nieuw jasje komen. Eén van de redenen om te vernieuwen was dat het (oude) systeem niet meer onderhouden kon worden en dat nieuwe technieken niet moge lijk waren. Het zal een geheel nieuwe site worden met een logischer naam, namelijk: ^31

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2009 | | pagina 33