Een Zeeuws voedselbos: daar pluk je de vruchten van De afgelopen jaren is het aantal voedsel- bossen explosief gegroeid. De belangstel ling ervoor is groot. Het doel van een voedselbos is op een duurzame wijze voedsel produceren. Maar een voedselbos is tegelijkertijd een krachtig ecosysteem met een hoge biodiversiteit en een gezond bodemleven. Daarnaast leveren voedsel- bossen een bijdrage aan klimaatadaptatie. SLZ hoopt binnenkort te starten met een nieuw project, zodat er meer Zeeuwse voedselbossen worden aangelegd, die pas sen in het landschap van Zeeland. Opbouw Een voedselbos bestaat uit verschillende vegetatielagen. Een vitaal voedselbos heeft een kruinlaag met hoge bomen, een tus senlaag met lagere bomen, een struiklaag, een kruidlaag, een laag met bodembedek kers en een laag met klimmende planten. Doordat een voedselbos uit verschillende lagen bestaat, ontstaat er leefgebied voor verschillende soorten. Zo kan een buizerd gaan broeden in een van de hoge bomen of vormen de bessen van struiken een belangrijke voedselbron voor (overwinte rende) vogels. StruBkBaag KlimBaag KryBnilkaag GCroBdBaa© i@d@mib©di@StIlcers Eetbare soorten in verschillende lagen Veel inheemse soorten zijn goed te benutten. In de boomlaag is de inheemse zomereik een leuke soort. De eikels moetje eerst koken, zodat de giftige stof tannine verdwijnt. Daarna kun je eikeltjespuree verwerken in taar ten en gebak. Vlierbessen zijn ook veel zijdig: van de bloesems kun je siroop maken en de bessen kun je gebruiken voor vlierbessenjam. Van de klimplant hop kun je de scheuten rauw eten, maar ook gekookt is hop lekker. Dat jouw biertje zo smaakvol is, is mede- dankzij deze plant. Delen van de vrou welijke bloemen worden hiervoor gebruikt, waardoor bier een bittere smaak krijgt. Een soort van de braak liggende terreinen is Echte kamille. Kamille is gedroogd lekker in de thee, maar je kunt kamille ook verwerken in koekjes of soepen. Niet ongevaarlijk De groeiende populariteit van voedsel bossen lijkt goed nieuws, maar is niet geheel zonder gevaar. In opdracht van de NVWA is er onderzoek gedaan naar 88 Nederlandse voedselbossen1. De samenstelling van deze voedsel bossen bestaat voor meer dan 80% uit exoten. Meer dan 20% van deze uit heemse soorten vormt mogelijk een gevaar voor de inheemse biodiversiteit. Uitheemse soorten hebben soms de Door: Naomi Oostinga, SLZ x Opbouw voedselbos. Naomi Oostinga, SLZ 26 1 Literatuurverwijzing: Hoppenreijs, J.H.T, et al., (20 7 9). Risicobeoordeling van voedselbosbouw als introductieroute voor invasieve plantensoorten. Landschapsbeheer Zeeland Herfst 2020 Samenwerken aan ons cultuurlandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2020 | | pagina 15