Floris OVERES TWISTVLIET Drukkerij Zoeteweij Yerseke A.C. RIJKEN EN ZONEN V.O.F. r MARKUSSE B.V. 1 info@florisoveres.nl Meubelmakerij Restauratie- en Aannemingsbedrijf Middelburgsestraat 60b en c 4371 ET Koudekerke Tel: 0118552400 www.acrijken.nl -•Landgoed r MEEDENKERS ONTWERPERS 1 Telefoon 0113 571404 info@dzy.nl - www.dzy.nl PRINTERS 's-HEER ABTSKERKE BOSBOUW, LOON-, GROND-, CULTUURTECHNISCH- STRAATWERK Dnsjewcg 3 I 4444 AL !s-Hcer Abtskerke I t 0113-311363 I email: infoêmarkussebv nl BOOMVERZORGING Ter Hoogestraat 36 - 4335 EP Middelburg Vast: 0118-851958 - Mobiel: 06-14414836 www.florisoveres.nl T I 0113-405098 E I info@samanboomspecialisme.nl W I wwwsamanboomspecialisme.nl SNOEIEN ROOIEN CONTROLEREN r SFEERVOLLE LOCATIE VOOS FAMILIEFEESTEN, BRUILOFTEN KRSONEE1SBUEENICOMSTEN MET OtTTDÖM ACTIVITEITEN EN LUNCH Of WNEH TEAMDUILDINGSDAGEN MET TKAIHERS MOGELIJK mail: landgoed@twistvuet.hl Nico Mesu, tel. 0118-594757 28 neiging om te gaan woekeren en ver dringen daardoor de inheemse soor ten. Zo wordt de klimaugurk wel eens aangeplant in voedsel bossen. Deze invasieve klimplant kan bij de juiste omstandigheden 6 tot 12 meter per jaar groeien, waardoor de ondergroei van een voedselbos wordt verdrongen. Naast het feit dat sommige soorten in voedselbossen gevaar vormen voor de inheemse biodiversiteit, vormen sommige planten(delen) ook gevaar voor de gezondheid. 43% van de onderzochte soorten kunnen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Uiteraard is de giftigheid afhankelijk van het plantdeel, de rijpheid en de bereidingswijze. Het is natuurlijk niet erg als er giftige soorten in jouw voedselbos staan, als je maar goed weet wat er wel en niet geconsumeerd kan worden. Een ideaal Zeeuws voedselbos Een voedselbos is wat SLZ betreft een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. In het voedselbos zijn verschillende vegetatielagen aan wezig. Vogels, geleedpotigen en zoog dieren leven hier. De mens kan hier voedsel vinden en wordt daardoor dichter bij de natuur gebracht. Door met verschillende types te werken kunnen grondeigenaren zelfde mate van natuurlijkheid bepalen. Wel is ons uitgangspunt een voedselbos met inheemse en streekeigen soorten om een zo hoog mogelijke natuurwaarde te creëren. Binnenkort hopen wij grondeigenaren te voorzien van advies. Daarbij helpen we bij de inrichting, soortkeuze, aanplant en onderhoud. Paarse dovenetel. Foto: Tonnie Outermans Advies Heeft u vragen over de aanleg van een voedselbos? Of zou u graag een bestaand bosje willen omvormen? Neem gerust contact op met SLZ via de website of: 0113-23 09 36. Wij geven graag advies, zodat u straks de vruch ten plukt van uw eigen inheemse voedselbos. Graag willen we een uit wisselingsbijeenkomst over aanleg van Zeeuwse voedselbossen organiseren. Mocht u daar interesse voor hebben? Meld u zich dan alvast. Landschapsbeheer Zeeland Herfst 2020 Samenwerken aan ons cultuurlandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2020 | | pagina 16