Vrijwilligersorganisatié stelt zich voor Werkgroep OranjeboschOostkapelle Nieuwe projecten Zeldzame bijen in Zeeland in 2018 en 2019 Sinds kort zijn weer een aantal nieuwe projecten van start gegaan: de Volkstuin als natuurreservaat, Steenuil Zeeuws Vlaanderen en het grote meerjarige project Bescherming Vleermuizen 2020-2023. Dit project gaat om het beschermen van de Grijze grootoorvleermuis in Zeeuws-Vlaanderen, het herstellen van een aantal winterverblijven verspreid door Zeeland en het verbeteren van het restauratieproces aan monumentale gebouwen t.b.v. vleermuizen. Meer informatie op de website van SLZ. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft in het kader van het Project Kwetsbare bijen in Zeeland opnieuw een analyse gemaakt van de situatie waarin de zeldzame bijen zich bevin den. Nu van de jaren 2018 en 2019. De situatie lijkt maar weinig veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Er zijn veel organisaties die zich vrijwillig inzetten op allerlei terreinen van het landschapsbeheer in Zeeland. Een groot aantal daarvan is aangesloten bij SLZ. Op meerdere buitenplaatsen zijn vrijwilligers groepjes actief. Wilt u meehelpen? U kunt hiervoor terecht op de site www.natuurwerkzeeland.nl Door: Peter van der Vliet, vrijwilliger De meeste van de lokaal uitgestorven of zeld zame soorten zijn niet teruggevonden, drie soorten zijn in deze periode als nieuw voor Zeeland ontdekt. Een uitspraak over trends van alle soorten tezamen is moeilijk te geven, omdat het in bijna alle gevallen om slechts enkele vondsten gaat en de toevalsfactor daar bij hoog is. Het rapport is te vinden op de web site van SLZ. Breedbandgroefbij Foto: Luciën Calle Werkgroep Oranjebosch bestaat uit vijf gepensioneerde senioren, een oudere jongere met een baan en af en toe een kleinkind. De groep is in wisselende samenstelling al ca. dertig jaar actiefin het fraaie Oranjebosch. We, drie vrouwen en drie mannen, werken zes zaterdag ochtenden per winter. Als groep zijn we goed op elkaar ingespeeld; we zijn tevreden met het aantal leden en er wordt veel gelachen. De eerste vijftien jaar werd alleen met de hand geveld. Omdat het bijna altijd om wat dikkere bomen gaat (35 cm door snee) wordt nu vrijwel uitsluitend met de motorzaag geveld en afgekort. We hebben allemaal een houtkachel dus het hout verdelen we. Het takhout wordt (op verzoek van de eigenaar) niet op een ril gelegd maar verspreid voor snellere vertering. Een deel wordt benut om afgezette hakhoutstobben te bescher men tegen hertenvraat, zodat ze weer uitlopen en een 'struiklaag'vormen, wat de biodiversiteit ten goede komt. Als vrijwilligersgroep voelen we ons erg gesteund door SLZ. Het handgereed schap hebben we al die jaren in bruik leen, we hebben in het verleden tal van cursussen gevolgd en we zijn begeleid in het ARBO traject. We zijn vooral ook dankbaar voor de werkvoorbereiding. Johan Calle (mede werker SLZ) maakt voor ons en andere groepen de afspraken met de rent meester en we bespreken jaarlijks het winterwerk samen. 32

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2020 | | pagina 18