Biodiversiteit in kleine bosjes Door: Jimmy Pijcke, SLZ In de bosarme Provincie Zeeland is het soms even zoeken naar een natuurlijk en gevarieerd bos voor een mooie bos wandeling. Voor veel dier- en planten soorten is dat net zo. Kleine bosjes liggen dan ook als een oase binnen het open en uitgestrekte Zeeuwse landschap en werken als een soort magneet op bosminnende soorten. We hebben het dan niet over de aan gelegde populieren- of naaldhout- bossen met alle bomen keurig op een rij, allen van dezelfde soort en leeftijd. Nee, in een bos met een gevarieerde vegetatie en variatie in structuur is een veel hogere biodiversiteit aanwezig. Verschillende soorten bomen, struiken, kruiden, paddenstoelen, mossen, korst mossen, amfibieën, vogels, zoogdieren, vlinders en andere insecten voelen zich hier thuis. Gaatje mee op excursie door zo'n natuurlijk klein bosje? Bosrand met mantel-zoom We starten bij de rand van het bos. Bij aankomst merken we meteen op dat er niet strak tegen de bosranden aan is gemaaid. Er is een geleidelijke en natuurlijke overgang van de open ruimte naar het gesloten bos. We noemen dit een mantel- en zoom- vegetatie. De zoom bestaat uit grassen, kruiden en ruigere vegetatie en gaat geleidelijk over in de mantel bestaande uit rijk bloeiende struiken als mei doorn, sleedoorn, hondsroos en bramen. Boven de bloesem zoemen bijen en vlinders halen hun nectar uit de bloeiende kruiden. We zien een heggenmus de struiken induiken en onderin scharrelt een rosse woelmuis. Als een soort stapsteen gebruikt hij kleine bosjes om zichzelf te ver plaatsen. Speenkruid. Foto: SLZ Voorbij de bosrand komen we meer in de schaduw. Er staan enkele hoge en lage bomen met een weelderige ondergroei van fluitenkruid, brandne tel, zevenblad, kruipende boterbloem en look-zonder-look. In de bomen vin den we holtes waar een grote bonte specht of bosuil heeft gebroed. In de verlaten spechtenholen wonen nu 8 Enkele hoge bomen zijn begroeid met klimop. Door selectief kappen zijn er kleine open plekken gecreëerd, waar planten ontkiemen en jonge bomen en struiken uitgroeien. Onderin groeien bosveldkers, roberts- kruid en speenkruid en met onze voeten staan we op een bedje van tientallen soorten mossen. We zien er bodem- en humusbewoners, zoals verschillende paddenstoelen. De meest opvallende is toch wel de vliegenzwam. Rood met witte stippen, maar kabouter Spillebeen is in geen velden of wegen te bekennen. Boven in de boomtoppen horen we zangvogels alarmeren. Een roofvogel! Sperwernest. Foto: Jimmy Pijcke ruige dwergvleermuizen of rosse vleermuizen, 's Nachts komen ze naar buiten om aan de bosrand op insecten te jagen. Zoomen we in op de bomen zelf dan zien we een maanlandschap van diverse mossen en korstmossen. De korstmossen het meest aan de warme zonzijde, de mossen meer aan de vochtige schaduwzijde. mantel gesloten bos Afbeelding: SLZ Kern van het bos We duiken dieper het bosje in en komen in de kern van het bos uit. open veld zoom Landschapsbeheer Zeeland Herfst 2020 - Samenwerken aan ons cultuurlandschap 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2020 | | pagina 6