Qooi is nooit ongeveer iet is dus pijnlijk nooi is precies iet is dus moeilijk ciooi is niet evenzeer iet is dus enig 11001 is juist iet is dus waar tiark insingel S r i V

Tijdschriftenbank Zeeland

Mooie moeite / Uitblad voor Zeeland | 1985 | | pagina 1