HP - Zorg dat u goed zit In het nieuwe theaterseizoen Huur een stoel Jozef van den Berg Jos Brink S Kees Brusse Josine van Dalsuvn S Linda van Dyck 5Peter Faber Isabella van Keulen Gaaikema Jasperina de Jong Robert Paul Alexandra Radius Tineke Schouten f Carry Tefsen Pleuni Touw Ellen Vogel van de 400 andere toneelspelers, kabaretiers, dansers, zangers, musici, mimespeiers, en kleinkunstenaars die van oktober t/m mei te zien en te horen zijn in de theaters te Zierikzee, Goes, Middelburg en Viissingen, M l TWEE FILMZALEN IN SCHUTTERS HOF MAKEN FILMS RENDABELER j. Kijk voor het volledige Uit-programma van het nieuwe theaterseizoen in het septembernummer van Mooie Moeite. Vanaf 28 augustus gratis verkrijgbaar bij de WV-kantoren en telefonisch via (Q1180-) 15256. Extra voordeel voor Mooie Moeite-abonnees! m vóór 1 augustus een en u ontvangt een kortingsbon van f. 10,- t.b.v. üw Uit in Zeeland- theaterabonnement! Maak nu f. 30,- over op postgiro 26.41.959 t.n.v. de Stichting Kunstpromotie Zeeland te Middelburg. Alleen al door de stoelen deugt de zaal in de bibliotheek niet. En steeds vaker heeft de bibliotheek de zaal zelf nodig. Dat scheelt de filmstichting veel inkomsten. Maar waar moet het geld vandaan komen voor een tweede zaal? t 92 schuttershoftheaterS~ FILMFEEST NA TREKKING advertentie r zomer Vooreen optimaal draaiend filmbedrijf in Middelburg zouden er eigenlijk twee nieuwe theaters moeten komen in het Schuttershofcomplex. De Stichting Film theaters Middelburg sluit, als alles goed gaat, komen de herfst Meccano in de Pauwpoort en verhuist naar het Schuttershof. Met een door de gemeente gegaran deerde lening van 168.000 gulden gaat de stichting het pand verbouwen. Wie het vanaf de Vlasmarkt binnengaat, komt eerst in een café dat qua sfeer bij het filmtheater moet aanslui ten. Daarachter is een ruimte met kassa en een foyer. (Café en foyer zullen overigens door particulieren worden beheerd; de stichting exploiteert alleen het filmtheater). Het zaaltje zal rond de honderd zitplaat sen tellen en moet, met de ruime foyer, een prettige en*, luxe sfeer krijgen. De mensen willen comfort en»- daaraan probeert de stichting tegemoet te komen. Maar, waarom nog een tweede zaal? Daar is een hele serie argumenten voor aan te voeren, uiteindelijk leidend tot de conclusie dat een positief exploitatieresultaat bij twee zaien gemakke lijker te bereiken is dan bij een. Het spreekt vanzelf dat de filmbezoekers er meer baat bij hebben. Leo Hannewijk, coördinator van de filmstichting, draagt de argumenten aan. In Electro, in de Zeeuwse Bibliotheek, kan de stichting niet elke avond films draaien. Steeds meer avonden vallen af, omdat de bibliotheek andere zaken heeft georganiseerd. Maar er staat wel een projector van rond 35.000 gulden, een investering die terugverdiend moet worden. Er ligt een film ongebruikt op de plank. Vier dagen niet draaien kost de stichting 6000 gulden bij een goed lopende film, inclusief de gederfde inkomsten. Dit soort zaken kost ook een filmdistributeur geld. Hij zal al snel besluiten een film in andere theaters te verhuren, teneinde meer te verdienen. Om die reden haalt Alhambra in Vlissingen bijvoorbeeld de met zoveel Oscars gelauwerde film Out of Africa binnen. Middelburg krijgt die film wel, maar later. En, niet onbelangrijk, de stoelen in Electro zijn bedroevend slecht. Al deze bezwaren zouden niet gelden als de stichting over twee eigen theaters kon beschikken, waar films zeven dagen per week kunnen worden gedraaid. Dan zou ook Out of Afrika kunnen worden binnengehaald. Niet omdat dat nu zo'n goede film zou zijn, maar omdat daarmee geld verdiend kan worden. En daar mee kunnen minder publiek trekkende films worden 9edraaid. De ene zaal verdient het geld voor de andere, zoiets. In het Schuttershofcomplex is vrij simpel een tweede 2aal te bouwen. Extra voordelen zijn dat het relatief 9oedkoop kan worden beheerd. Alle mensen komen 'angs dezelfde kassa. Een man kan beide projecto ren bedienen. Je trekt meer publiek: twee zalen in eén complex versterken de aantrekkingskracht op het publiek. Als de stichting jarenlang een regisseur brengt die weinig publiek trekt, er dus geld op toelegt, is het zuur om te moeten toezien hoe distributeurs bij een doorbraak naar een groter publiek deze regisseurs niet in Middelburg brengen. Bij een tweede zaal, de wens is 150 stoelen, is ook dat probleem verleden tijd. Veel grote regisseurs hebben al een aantal films op hun naam staan die slechts spaarzaam werden bezocht, voordat hun films mensen gaan trekken. Dat geldt ook voor Bergmann, Pasolini, Kurosawa en ga maar door. Deze films verhuizen dan van de kleine zaal naar de grote. Kortom, een tweede zaal is commercieel aantrekkelijk. Maar het geld moet er gens vandaan komen. De stichting gaat met de gemeente praten en denkt ook over het uitgeven van obligaties. De rente op de obligaties zou iets lager komen te liggen dan op de markt. Er is rond 150.000 gulden voor nodig. Als het de stichting lukt, kun je zeggen dat Middel burg over een uitstekende filmaccomodatie be schikt. Zelfs al zou de gemeente er nu subsidiegeld in stoppen, dan nog is de gemeente goedkoop uit. Wie herinnert zich niet dat er sprake was van een nieuwe bioscoop boven de parkeergarage in het Geeregebied? Die zou meer dan een miljoen gulden gaan kosten. Mogelijk zelfs twee miljoen. Om een bioscoop binnen te halen, zou de gemeente destijds dieper in de geldbuidel hebben moeten tasten. Het is in dit verband treurig te zien dat het provinciaal bestuur heeft besloten vierhonderdduizend gulden, vier ton, uit te trekken voor de bouw van een filmzaal. Dat is nodig voor de vertoning van in opdracht van de provincie gemaakte films. Zou dat niet in de al bestaande zaal kunnen? Of in de bibliotheek? De vertoningen zijn doorgaans over dag, dus het hoeft elkaar niet te bijten. Met vier ton zou de stichting twee zalen hebben kunnen bouwen en nog geld over houden. Woensdag 25 juni vindt de trekking plaats van de winnende loten in de loterij van de Stichting Film theaters Middelburg. Een bekende Nederlander neemt dat op zich, zo is de bedoeling. Plaats van de handeling is het Schuttershof aan het eind van de Vlasmarkt, de plaats waar het toekomstige filmthea ter komt. De trekking moet een feest worden: twee bands zorgen voor muziek. De Zeeuwse groep Dreams Die First met zangeres Karin de Koek doen het voorprogramma en Jump! Dickie! Jump! zetten voort met onvervalste Amsterdamse rock uit de jaren vijftig. De loterij is georganiseerd om geld in te zamelen voor de aankoop van stoelen voor het nieuwe thea ter. Het bedrag voor de verbouwing is zo krap dat de stichting er voor heeft gekozen stoelen uit een andere bron te financieren. Een stoel kost, afhanke lijk van de graad van luxe, 400 tot 1000 gulden per stuk. Voor honderd stoelen moet dus een flink aantal loten worden verkocht. Ze zijn verkrijgbaar bij de filmtheaters. Zie voor nadere gegevens feest avond de agenda, onder muziek. De aanvangstijden van Meccano zijn deze zomer 21.30 uur. De films in Electro be ginnen om 20.30 uur. Dit theater, in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedljk In Middelburg, is zon dags gesloten. Meccano, aan de Pauwpoort bij de Dam, is dagelijks geopend. Kinderfilms zijn er In juli en augustus niet. fRfflzomer 93

Tijdschriftenbank Zeeland

Mooie moeite / Uitblad voor Zeeland | 1986 | | pagina 47