MEDEDELING WERKGROEP MUZIEK HERDENKING PIETER BUSTIJN De Werkgroep Muziek van het Zeeuwsch Genootschap herdacht op 19 januari j.l. de Middelburgse musicus Pieter Bustijn (16..-1729) met een concert in de Burgerzaal van het stad huis te Middelburg. De voorzitter van de Werkgroep,de heer G.W.Bergman,sprak een openingswoord waarin hij Bustijn plaatste in het ka der van het muziekleven van de 17e en 18e eeuw. Uit erkentelijkheid voor het beschikbaar stellen van de Burgerzaal bood hij aan het Gemeentebestuur van Middel burg vertegenwoordigd door de wethouder van culturele zaken de heer G.B.Schoenmakers,een in leer gebonden copie van de clavecimbel suites van Bustijn aan.De clavecinist David Collyerhoofdleraar clavecimbel aan het Rotterdams Conservatorium,gaf vervolgens een uitvoering van de sui tes V emx van Bustijn,wellicht weer een eerste uitvoe ring in het openbaar na Bustijn's overlijden 250 jaar geleden.Samen met vakstudenten van het Rotterdams Conser vatorium gaf David Collyer daarna een uitvoering van de concerten voor drie en vier clavecimbels en strijkers van Johann Sebastiaan Bach.Een waardig eerbetoon voor een van de erflaters van het rijke cultuurleven in Zee land in vroeger eeuwen. Mede door het verloren gaan van het Middelburgse stads archief is weinig bekend over Bustijn.Als zijn leermees ter mogen we beschouwen zijn voorganger als organist en klokkenist RemigiusSchrijver.Bustijn volgde hem in 1681 op; gesteld dat hij op ca.75 jarige leeftijd overleed in 1729 zou hij op dat moment ca.27 jaar oud zijn geweest en sinds zijn 17e jaar Remigius Schrijver hebben meege maakt die in 1670 tot organist en klokkenist werd benoemd. Schrijver kwam uit een muzikaal milieu:de verkoopcatalo gus van de boekerij van zijn vader de Leidse hoogleraar Petrus Scriverius bevat vele werken van Italiaanse com ponisten als:Claudio Monteverdi, Alessandro Grandi, 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1980 | | pagina 35