DE GESCHIEDENIS VAN DE VROEGERE GEBOUWEN VAN DE RIJKS PEDAGOGISCHE ACADEMIE EN DE RIJKSLEERSCHOOL TE MIDDELBURG door R.Willems en J.H.Kluiver VOORWOORD In de meeste binnensteden bevinden zich tientallen waar volle monumentale gebouwen waarvan het leven gewaarborgd wordt door het wakend oog van Monumentenzorg.Wannneeer de gebruikers door de een of andere oorzaak deze behuizing verlaten,ontstaat er meestal een gesprek over kleine en grotere aanpassingswerkzaamhedensoms een enkele keer over afbraak In deze studie staan de voormalige panden van de Rijks Pedagogische Academie in de Lange Noordstraat en de Rijks leerschool in de Sint-Sebastiaanstraat centraal. Beide gebouwen zijn onmiskenbaar van architectonisch en kunsthistorische waarde.Op korte termijn zal de discussie over het voortbestaan van het laatste gebouw weer oplaai en,waarna een politieke beslissing genomen zal worden. Dat die beslissing gebaseerd moge zijn op cultuurhisto rische argumenten,is de wens van de samenstellers van deze artikelen,die naast de aanpassing van de Rijksleerschool voor multi functioneel gebruik een reconstructie van de verloren gegane tuin tot stadsparkje als één van de moge lijkheden zien. Onze dank gaat uit naar allen die ons terzijde stonden bij het samenstellen van deze artikelen,in het bijzonder de leden van het huisnamenproject. BEWONERS LANGE NOORDSTRAAT 29 Het huidige pand Lange Noordstraat 29 is ontstaan door samenvoeging van drie woningen,waarvan het middelste de naam "De Oranjetak" voerde en ten tijde van de bewoonster 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1980 | | pagina 5