lef de m Po:id.Svn:id. Tin:id)Gofl (UI: hall de m Ntg;Odp;Ogp; Sah: half te m.; Smd: id). Met achte(r) middag Ax NzCg; Ha; Nss 'olferwege in den a. Wmd: holf den agmirg; Scherp'aolef d'n aeh'mid- dag 'sachtemiddags (BgK/Dob); nachtmiddag (Rns). Anders: mee 't schof (Ax); tegen schof (Ndp); 'aolef schoft/ t'alev schoft (Hsd; Ovm); 'olf 't middagschof (Anl; mie te vruren(=vier uren) (Ax) 15. Je waster 'n bitje/beetje beuzig van: een beetje bang voor. W (Kod); ZB (Bzl: zelden ;Gs)SchD (Bwh/Nwk;DsrNg; Zr)Phi/T (Phi); GOfl (DlNtg;Odp Ogp SahSmd)Anders: benauwd van/voor (Zsg;Kod;Dw/ Ovz Gpol; Kpl; Col;Kg; KsDsrHsd; RnsPhi/Ovm Anl; OvmPo; Scherp Svn)schouw van (Klz); schoef(t) van (Nwn; KodBzlHa; Po)zout mi de poeper (Cg); en verder buizig (Phi: soms); bunzig van/voor (ZrSvn;OdpSmd) 16. Nie deur 'n uul uut(g)ebroe(i)d: heel slim. ZVW (Gde ;Obg; Sis)LvA (Ax;Zsg); ZVO-zd (Kw: - onder nen uil -)W (Bgk/DobKod)ZB (Bzl;Dw/Ovz Ewd/OvzGpol; Gsnie van 'n uul -; Ha: vaak negatief ok mè deur Kn; Kpl; Ktg; Ndp NssSchr; VVde; Wmd) NB (Col;Kg;Ks); SchD (Bns;Bwh/Nwk; Ng; NwkRns? Zr)Phi/T (Phi; Phi/Ovm ;Ovm Po) GOfl (Dl;Smd: oud). Anders: nie doar 'n uul gevangen (Ndp); - onder nen 'oender- (Kw); nie deur ne ruin geveule(n)d (Klz); zoo slim als Reintje den vos (Lam/Kt); die kom nie van Lillo (Ax)is sneeg (Kod). 17. Z'is hlad veraltereerdhelemaal in de war. ZVW (Gde: oud; Nvt: oud; Wtk)LvA (Ax: ook verattereerdZsg: id.); W (Kod: oud); ZB (Bzl: ook van zaken;Ewd: twijfeltGpolHa;Kn;Ktg; Ndp NssRil; SchrWmd) NB (Col;Ks); SchD (Bns;Bwh/Nwk;Dsr;Nwk; Zr)Phi/T (Phi; Phi/Ovm OvmPo; Scherp Svn; Tin)GOfl (Dl; Ogp Smd) Andere bet.: staat er versteld van (Hsd). Andere uitdr. is op sukkel (Wtk); ze sloegter helemoal af (Cg); van 't 'aand Gods gesloge (Nwn); 't bieletje kwiet (Wsk)van de pad (Odp volgens Dl). 18 Ielkendêên/ieder(een) mot/moe(t) z'n stri(e)g(e) trokke(n)/trekk(n) elk moet zijn last dragen. ZVW (Gde;Wtk); LvA (Ax); ZVO-zd (Cg); ZB (Bzl;Ewd/OvzGpol; GsHa; Kniederendêên-Kpl;Ndp: z'n eigen s. -Nss;Rll; Schr;Wmd)Nb (Col;Kg: z'n eige s.-; Ks)T (Po). Anders: z'n karre(tje) t.(Sls;Ovm); z'n endje op'aolen Nvt); z'n (ei gen) pak(s)je draege(n) Ax; Zsg;Bzl; HsdRnsOvm;D1)- zèn plan mar trekke (Nwn); z'n eige pupe roake (Ks); z'n eigen kont krauwe (Bns); z'n eihe róóitje wieë (Svn). Andere bett.: die za zijn string wè trekken zal het wel rooien (Te); ie kan z'n strienge nie mé trok- ke kan niet meer mee (Ha); z'n s. trokke hard werken (Kpl). 19. Over de strienge/strienk/string slaon/slae(n)uit de band springen. ZVW (Sdk: oud; Wtk)LvA; ZVO-zd (Kw); W (Kod); ZB (Bzl;Gpol: buten z'n s. slae; Ha;Nss;Rll); NB Col;Kg; KsWsk) SchD (Dsr;Ng); T (OvmjSvn); GOfl (Dl;Smd). Varianten: met staan (Sis); met trappen (AxKlzNwn)met gaan (EwdjOgp); met stappen (Ndp;Po). Andere uitdr.: trok'em los (Cg); achter den os zitten (Cg); ie spriengt uut z'n lemoen (Kod); nie in de reeke loapen (Bzl). Overigens: over strienk staon niet handig zijn voor zijn werk (Gde); kort in de s. 'ouwe stevig aanpakken, streng behandelen (Svn); sterk in de s. id. (Odp). 20. De lucht zit te muuken: er is slecht weer op komst. ZVW (Sis) W (Kod); ZB (Bzl; GsKplWdeWmd)'t muukt in de varte); NB (Ks: 't zit mè te mukken; Wsk: 't zit te muuken)SchD (BnsDsrNwk) Phi/T (Phi/Ovm Anl;Ovm Po; SvnTin)GOfl (Dl;Smd). In de vorm meuken (ObgZsg;Bgk/DobNss;Col)in de vorm moken (Ax;Ha;Ktg; 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 40