VERSLAG EXCURSIE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Zaterdag 28 september 1991 Op 28 september vertrok de bus met rond 60 deelnemers vanuit Middelburg via Vlissingen naar het eerste doel, nl. Fort Rammekens. Het weer, wat druilerig zoals we in de herfst kun nen verwachten, zorgde voor de juis te sfeer zowel buiten als binnen het verdedigingswerk De rondleiding stond o.l.v. dhr. W. Weber, conservator van het Stedelijk Museum te Vlissingen, die met veel enthousiasme vertelde over 'zijn' fort. Aan de hand van de diaserie kregen we een indruk hoe alles in de loop der tijd gegroeid is. Maria van Oostenrijk gaf in 1574 de opdracht tot de bouw van dit uiterst strategisch punt: het fort beheerste de diverse zeearmen plus het achter land. Oorspronkelijk was het een zeer gesloten gemeenschap met diverse gebouwen zoals de kapiteinswoning, door A.F. v.d. Zande-Vleugels Schutter het hospitaal, de bakkerij en de wa terput. De bouwstijl was Italiaans en het werd over de zeewering ge bouwd zoals nog goed te zien is bij het 'tunneltje'. Behalve voor de verdediging werd het fort ook ten behoeve van vrede lievende doelstellingen gebruikt, nl. het uitzwaaien en verwelkomen van de schepen der V.O.C. In het hospi taal werden die zeelieden opgenomen die vermoedelijk leden aan besmette lijke ziekten; zij bleven daar gerui me tijd in quarantaine. Napoleon liet de gebouwen, die ver boven de wal len uitstaken, afbreken zodat eigen lijk alleen het verdedigen als taak overbleef; tot in de tweede wereld oorlog werd het fort nog als zodanig gebruikt Het enige dat nog in de oorspronke lijke staat is gebleven is de boog Op bezoek in Fort Rammekens 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 25