veert de heroïsche worsteling van die tijd - de strijd van duizenden arbeiders tegen het water - en gaat in op de zakkenvullerij van 'de' aan nemers. ('Dus ondanks al die opzich ters, waar Den Doolaard zo op ver trouwde, waren Kobus Kalis en z'n aannemers-collega's de zaak op Wal cheren wel degelijk aan het belaze ren, zo besef ik. Jammer is wel dat Slager zich op slechts één ooggetuige baseert: te weten zijn eigen vader... Twee eerder gepubliceerde en twee nieuwe gedichten van Lou Vleugel hof (L.P. de Jonge) zijn in Zeeuws Licht opgenomen. Mooi vind ik 'De rijksgroten' ('De Rijksgroten van mijn jeugd, benevelde goden van terra incognita') over de dorpsgek, over Nillus, de zenuwgetikteen over Potter. Jan J.B. Kuipers schreef onder de titel 'Nachtglas' muze' een interes sant historisch-literair verhaal, waar bij hij 'Mijn leven' van Frederik Nagt- glas (gepubliceerd in het Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 1977) als uitgangspunt heeft genomen. Niet alle bijdragen spelen in Zeeland. Zo schreef Carolijn Visser een reis verhaal uit Costa Rica en zijn ook de gedichten van Andreas Oosthoek ver weg gesitueerd. Maar de drie mooiste stukken van deze bundel zijn 'Zeeuws'. U moet ze zelf maar gaan lezen: William Rothuizen over de excentrieke schilder Jurcka, Meindert Inderwisch met een Vlissings verhaal (waarin het volgende over een nogal vaak dronken snackbarhouder: Dolf de Hertog is dicht vandaag. Hij is weer eens los. Bij de deur van zijn zaak aangekomen lazen we de volgende boodschap op een stuk karton: Ga maar ergens anders vreten.') en Theo Raats met een humoristische bijdrage, die ons het enerverende bestaan van assistent-poppenspeler in zijn volle naaktheid toontDe omslag van Zeeuws Licht werd - fraai - vormgegeven door beeldend kunstenaar Ko de Jonge, Deze uitgave van het ADZ Vlissingen is zeer sympathiek geprijsd. P.W.S. H.P.S.M. van den Donk, Het antepen dium uit de abdij van Middelburg (Zeeuws Museum, Middelburg 1992) Geen ISBN-nummer. Verkrijgbaar bij het Zeeuws Museum. 19 blzafb. in kleur en zwart-wit. Prijs 10, De tentoonstelling over het 'Middel burgs Antependium' die tot voor kort in het Zeeuws Museum te zien was, had eigenlijk één nadeel: hij duurde te kort. Slechts anderhalve maand was het imposante antependium, dat ooit het hoofdaltaar van de Koorkerk versierde, in het museum te bewonde ren. Inmiddels staat het weer op zijn gewone plaats in de vaste opstelling van de Koninklijke Musea voor Geschie denis en Kunst in Brussel. Voor de rest was de tentoonstelling welhaast AfbeeldingDe EmmaüsgangersVoor stelling op het antependium uit de abdij van MiddelburgZuidelijke Ne derlanden, circa 1518. Borduurwerk in zijde en gouddraad 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 6