BEANTWOORDING VRAGENLIJST DECEMBER 1991 (aantal binnengekomen lijsten 86, waarvan 1 anoniem, plus 4 vroegere) 1. Ie/ij/hie/die trek(t) de (b.v.) P.Z.C.: hij is geabonneerd op ZVW (Bsk; BvtGde/Nvt/HpSis)LvA (Ax;Nz); LvH (KLz); ZVO- zd (Cg;Kw;Nwn); W.(Kod). In overeenstemming met het alg. Ndl. ge bruik: hebben Ax; Lam/KtKn; Kpl; Col; OvmPoDl)met lezen (Ax; Dob;Ok;Bzl;IerNdp Ril; Kg; KsWskjDsr ;Hsd;Rns; ZrPhiSvnDl; Odp) 2. 's Woens-/weunsdagsaeve(n)s/-aove(n)sresp'n woensdagaovend kwam (Koos) bie (Jaen) de week(e) deu(r)zaege(n)/-zaoge(n) midden in de week zijn meisje bezoeken, (verg. alg. Ndl de tijd breken) ZVW (BskGde/NvtHp NvtSis)LvA (Ax); LvH (Klz Lam/KtZVO- zd (Cg;Nwn); W (Kod: ook deurmiddenzaehe)ZB (Bzl;Dw/Ovz; Gpol; GsHa;Hkz IerKb;KnKplNdp NssRilWdeWolf)NB (Col;Kg; Ks;Wsk); SchD (BnsB wh/NwkDsrHsdNwkRnsZrPhi/T (Phi;Ovm, Po; Scherp Svn)GOfl (Dl; Hkg/Dl; Odp Smd)In een andere bet,: op woensdagavond een borreltje komen drinken (Ok)de weeke is wee deur'ezaegdde woensdag is weer voorbij (Ktg); 's weuns- dagsroiddigs om 12 ure zaehe ze 'ier de weke deu, dat verkeer ok wè (Col). Andere uitdr.: 'allef weekje 'ouwen (Ax); stieraevend (Gs). 3. Die mo-jje nie bie de vule waste góóie(n): niet onderschatten, niet uitvlakken. LvA (Ax); ZB (Bzl: zelden; Gs; Ha; IerKpl; Ndp NssWde) NB (Col;Kg;Ks); SchD (Bns: -bie 't vule goed; Bwh/NwkDsrHsd Nwk;Rns;Zr); Phi/T (Ovm: ook 't vule hoed; PoScherpSvn) soms, maar ook 't vule hoed). Anders: - op de mispit hóóie (Po); die moeje nie zó lugt op'èn, nie te min/nie te lugt op'èn (Ax;Nwn); di moe- je nie maeger op kieke (Osb); je moet) nie flauw over z'n dienke, 'óór (Ndp); dae haeje nie mee kruje (Ovm). 4. De lappe bezie 't gat zett(n): verkeerde maatregelen nemen, ave rechts bezig zijn. LvA (Ax); Zb (Nss;Wolff 'pales kan, zei Jan Tol- leman en die zettn de lappe bezien 't gat); NB (Ks: - nest 't gat); SchD (Bns;Rns); T (Svn). Voor Gofl zie elders in Nehalennia. Andere uitdr.: da's konte verkeerd/die is -- (Ax;Nz); 't stik naest 't gat zette (Hsd). Vergelijk: dat gaed'r beziend: ernaast, je morst (Scherp) 5. Kajje da staonde/staende 'ouwe(n)? weet je dat zeker? Alg. Ndl, zoals Odp terecht opmerkt, dan ook door vrijwel alle inzenders bevestigend beantwoord. Anders: overende 'ouwe (Col). 6. 't Is mar/mè 'n klèns: een kleinigheid. ZVO-zd (Nwn); NB (Ks). Anders'n klets (Cg)klus (Ndp; Col); klein klusje (Bns); ietewat (Osb;Svn); bitje (Sis; Zr); schilfertje (Rns); mor 'n akkefietje (Ax); 't is nie van doen (Nz). 7. De platt spele(n): doen alsof je nergens van weet, de onnozelaar spelenLvH: 'ang nou nie de platten uit; ZVO-zd (Nwn). Anders: "doen alsof men van Lillo komt" (Bsk; AxLam/KtKod ;Bzl; Ril) van Nergest'uizen (Lam/Kt); je'n eihe van tenden raek 'ouwe (Ovm); in verschvormen voor de alg. Ndl. uitdr. "zich sjakes houden" zie Van Dale): -jakkes - (Bzl;Po); sjaak (Po). 8. De koffie is 'êêt: past op, brand 't 'uusje van de consentie cons- centie, geweten) nie(t): brand je mond niet. ZVW (Ax: verbran je consjènsie nie); W (Kod, omg.Mdb; 't 'usentje Osb;Aag (volgens Ok)ZB (Gpol: oud; Hkz: ook je zou je consensie verbranden; Ktg; Ndp;Rll); NB (Col). Anders: pas op, 't is blazen of blussen (Nz); blaese brang ie bek nie (Rns). 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 28