willigers in Veere aktief bezig met het verzamelen en in kaart brengen van deze, en meer gegevens. Met de bouw van de maquette is inmiddels een begin gemaakt. De kosten hiervoor zullen ca. 55.000,- bedragen; een bedrag dat gedeeltelijk al gefourneerd is middels sponsoring. Per 1 december 1994 zal de maquette opgeleverd worden. De historische maquette van de stad Veere met de vestingwerken in het jaar 1813 zal op schaal 1:300 uitein delijk een kleine vijf vierkante meter omvatten. De bedoeling is dat ze te zijner tijd een permanente opstelling in de Grote Kerk zal krijgen. Ze zal aldus een aantrekkelijk object vormen; op zichzelf staand en eventueel ook deel uitmakend van tentoonstellingen. Het uitgebreide kaartsysteem dat werd samengesteld tijdens het vooronder zoek zal bovendien ook in de toekomst diensten kunnen bewijzen. Inlichtingen: Mw. drs. T. Polderman, Oudestraat 51, 4351 AT Veere. Tel. 01181-2010. TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG, de Paardestal - Markt (01177-1910) Einde jaar stentoonstelling Fotokring Pola (23 december 1992 t/m 3 januari 1993, uitgezonderd 1 januari) GOES, Museum voor Zuid- en Noord- Beveland Singelstraat 13 (01100-28883) Nieuwe aanwinsten (t/m december) IJZENDIJKE, Streekmuseum West- Zeeuws-Vlaanderen Presenteert Markt 28 (01176-1200) Amateuristische kunst. Kunstenaars uit West-Zeeuws-Vlaanderen (t/m 10 januari 1993) MIDDELBURG, Zeeuws Museum Abdij 3 (01180-26655) Luthers Zeeland (t/m 8 februari 1993) Harry Vandevliet (t/m 11 januari 1993) Marineschilders J.F. en W.J. Schütz (t/m 1 maart 1993) NEELTJE JANS, Delta Expo Oosterscheldedam (01115-9464) Permanente expositie over actuele wind- en getijgegevens Cartografie (t/m december 1992) Permanente expositie Windenergie OOSTKAPELLE, Zeeuws Biologisch Museum Duinvlietweg 6 (01188-2620) Speuren naar sporen (t/m 14 febru ari 1993) VLISSINGEN, Stedelijk Museum Bellamypark 19 (01184-12498) Vrijmetselarij in Zeeland, Tweehonderd jaar loge L'Astre de L'Oriënt (t/m 10 januari 1993) OVER BOEKEN L. Devliegher, Landelijk en ambach- telijk leven. Het Provinciaal Museum van het Bulskampveld te Beernem (verantwoordelijk uitgever: H. Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis, Burg 4, Brugge). Brugge 1992. D/1992/0248/18Prijs Bfr. 500. Op 15 oktober 1992 vond op het Pro vinciaal Hof te Brugge de plechtige presentatie plaats van het door dr. I.uc Devliegher samengestelde prach tige boekwerk over het in 1971 opge richte Westvlaamse 'Provinciaal Muse um van het Bulskampveld' te Beernem. Op diezelfde dag in oktober werd van Devliegher tevens op feestelijke wij ze afscheid genomen als Werkleider bij de Provinciale Dienst voor Cul tuur te Brugge wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Devliegher heeft gedurende zijn loop baan zeer veel hoogwaardige publika- ties op zijn naam gebracht, waarvan in de eerste plaats genoemd moeten worden de tien standaardwerken in de reeks 'Kunstpatrimonium van West- Vlaanderen', waarvan het eerste deel Beeld van het Kunstbezit (Inleiding tot een inventarisatie) in 1965 ver scheen. In Zeeland is Devliegher voor- 2 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 29