EEN BIJZONDERE TEGELVONDST OP EEN BIJZONDERE PLEK TE VEERE Inleiding; een historische plek Op Sinterklaasavond 1990 werd tijdens de reconstructie van de zeemuur naast restaurant 'D'Ouwe Werf' in Veere een dunne laag van divers bouwaf val aangetroffen. Bekend was, dat op dit onbebouwde terrein nog tot het begin van de vorige eeuw bebou wing aanwezig was. Een Engelse mi litair, gelegerd te Veere in 1809, heeft van het laatst overgebleven bouwblok een aquarel vervaardigd, thans berustend bij het Gemeentear chief Veere. Op elke historische af beelding van Veere wordt deze buurt aangegeven, zij het niet altijd tot in de details historisch betrouwbaar. door Tiny Polderman Ook op de kaart van Blaeu (1649) ziet men dat de noordzijde van de haven toentertijd bewoond werd (afb. 1, zie pijl). Men moet zich het aan zien van deze koopmanshuizen pal aan de haven, in die periode voorstel len als voornaam, vergelijkbaar met de huidige bebouwing aan de Kaai. De bebouwing, zoals Blaeu die heeft laten intekenen, is natuurlijk niet conform de realiteit; men moet de af gebeelde huisjes als puur schematisch bedoeld opvatten. De plek is echter interessant, omdat zich uitgerekend hier de eerste be woning van Veere bevond. De stad Veere is ontstaan bij de gratie van 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 4