kelijk door de zeestroming over de zeebodem verplaatsen. Het betreft achtereenvolgens de 'Ban tam', welk schip op de rede van Vlis- singen verging (december 1697) en de 'Woestduyn' (juli 1779). Dit laat ste schip verging op de Noorder Ras sen op enige zeemijlen uit de kust van Westkapelle. Het was de bekende Literatuur W.S.S. van Benthem Jutting, 'Vondsten van tro pische kauri's in Nederland', Basteria 19(1.955) 1-6. (red.) W.S.S. van Benthem Jutting, 'Kauri's of keuijes', in: Encyclopedie van Zeeland (dl.II, Middelburg 1982), 142. (red.) J.M. Postma, The Dutch in the Atlantic slave trade; 1600-1815 (Cambridge 199U). loods en mensenredder Frans Naere- bout, die 84 opvarenden van dit schip veilig aan de wal bracht. Omdat nabij Cadzand en in het Sloegebied ook kauri's worden gevonden, lijkt het juist te veronderstellen dat deze uit het wrak van de 'Bantam' afkomstig zijn K. Kat ei band, Vijl dagregisters van het kasteel Sao Jorge del Mina, 1645-1647 (Van L,inschoten Ver., 's-Gravenhage 1950). D. Roos, Zeeuwen en de VOC (Middelburg 1987). D. Roos, Zeeuwen en de Westindische Compagnie (Hulst 1992). D. Roos, 'Het vergaan van het VOC-schip de "Woestduyn Blauwe Wimpel 1985. WILLEM WALRAVEN OVER TAAL EN DIALECT door P. Heerschap Op 13 februari 1943 overleed in het kamp Kesilir op Oost-Java de in 1887 in Dirksland op Goeree-Overflakkee geboren schrijver Willem Walraven als gevolg van uitputting door ziekte. Enkele levenslijnen Na enkele kantoorbaantjes in Rotter dam en Delft en een verblijf in Canada en de Verenigde Staten, ver trok Walraven na conflicten thuis in 1915 als militair naar Nederlands- Indië. Vanaf 1918 werkte hij als boekhouder bij verscheidene onder nemingen. In 1925 zond hij een inge zonden stuk naar de redactie van de Indische Courant. De hoogwaar dige kwaliteit van dit artikel leidde ertoe dat de hoofdredacteur hem ver zocht wekelijks een bijdrage te leve ren. Na enkele jaren redacteur te zijn geweest van het bondsblad van de Suikerbond, was hij vanaf 1930 free-lance journalist bij de Indische Courant. Hij schreef hoofd artikelen, reportages, reisverslagen, jeugdherinneringenboekrecensies kortom alles waarover een all-round journalist kon schrijven. Wat hij schreef was zeer persoonlijk: het ging eigenlijk altijd over hemzelf. Boven dien schreef hij spontaan en daarom waren zijn artikelen zo fris en boei end. Er waren mensen die alleen voor zijn stukken een abonnement op de Indische Courant hadden. In 1936 ontdekte de schrijver E. du Perron hem als literair talent. Hij werd uitgenodigd om voor het cul- tureel-literair blad De Fakkel te schrijven en Walraven ging deel uit maken van de toenmalige Indische literaire kring. Pas na zijn dood werd zijn beste journalistieke werk gebundeld in o.a. Eendagsvliegen een boek dat in 1971 verscheen. Walraven, die wist dat hij door zijn huwelijk met de Soendanese Itih nooit meer naar zijn vaderland terug zou kunnen keren, schreef ook ontelbare brieven aan zijn familie en vrienden. Zijn verzamelde Brieven werden voor het eerst in 1966 uitgegeven. Frans 1 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 16