BEANTWOORDING VRAGENLIJST SEPTEMBER 1992 (aantal binnengekomen lijsten 100: te laat ontvangen juni 1992: 8) 1. De vrouwe (h)eit de kooszak: is de baas over de centen. GOfl (Dl/Hkg; Mdh;Ntg: keurszak)Anders: 'eet de bus (Nwn); 'eit de bozze/buzze (Wmd; Col;Kg; Ks)heit de beurse (Odp); 'eit de knip (Bgk;Kg); 'ei(t)/heit de portemenee (Dsr;Nwk;Ntg)'out/'ouw de bozze (Hkz; Hrh); is de bos'ouwer (Hrh); 'ouw de knip (Po) 'ouw de puut (Po); gaet over de beuze/bozze (Osb;Ha); gaet over de knip (Zsg); 'ouw 'eur 'and ande knip (Hrh); 'ei de vienger op de knip (Rns); 'ei de sleutel van 't kabinet (Dsr) 2. Je kan 't goewd an de kooszak mèrke: gezegd als de dagelijkse behoef ten duurder worden. Geen bevestiging. Anders: met bosse/buzze (Bsl: -gewaer worre Ha; Wmd; Col; KgKs)met knip (Kg); goed merreke in de puut (Po) 3. De friet is noga sluzzig: slap. ZVW (Gde?;Sls); LvA (Zsg); ZB (Gs); NB (Ks); Phi/T (Svn). Anders: sluts (Bsk;Gde;Nvt)slunzig (Nz;Zsg); verslunkerd (Lam/Kt: frieten)slop (Nwk;Ovm); slopjes (Hrh). Andere bet. van sluzzig: (van een persoon) zonder fut (Po). 4. Me bin nog nie(t) an de nieuwe aerepels: we zijn er nog niet, hebben ons doel nog niet bereikt. ZVW (Sls;Zzd); LvA (AxjZsg); W (Kod); ZB Ha; Ndp RilWde)NB ColKgKsWsk)SchD (BNsjDsr) Phi/T (Phi;Ovm SvnTin) GOfl (Dl;MdhNtg) Met petetters (Lam/Kt); petèt- ^te (Nwn); petaten (Bzl;Kpl;Wmd)petaeten (Gs;Wmd); petaoten (Ha;Nss). Andere uitdr.: 't is nog hêên aoven, zei de kraoievanher (Ax) we zijn nog ver van Kaprijke (Nz); me bin nog mer bij Genesis (Phi); me 'oere de koekoek nog nie roepe (Ovm); me bin noh nie in 'n keezebaom (Po); 't is nog tiin Kossemisse (Svn); 't is nog geen "heu" (Dl/Hkg). Uitdr. met aardappels/pet atten die betr. hebben op iemands zwakke gezondheid: die haelt de nieuwe/vroehe aer(e)pels nie (mi) (Ok; OsbOdp)met petao- ten/petaten (Hrh;Kn). 5. Ie boezenêêrt/-neert bie m'n buurvrouwe/buurtje: hij is/ligt in de kost bij -. ZVW (Gde: er ongeoorloofd thuisliggen; Sls;Zzd); W (Kod); ZB (Bsl;Bzl; GpolGs Gs/Rll: met ongustige klank; HAHkz IerKn Kpl;Lwd Ndp NssRil; Wmd) NB (Col, boezenjeert; Kg;Ks;Wsk); SchD (Bns: ook boezenjeertBwh/NwkDsrNg; RnsZr)Phi/T (Phi; OvmPo; Scherp Svn; Tin); GOfl (Dl/Hkg). Anders: tuus liggen bie (Ax;Dl). Andere be'tt. van boezeneere(n)bezig zijn (Dw/Ovz;Ha); heen en weer lopen (Ewd/Ovz); wonen (Wde: boesineren)eenvoudig wonen (Ha); tijdelijk wonen (Kn); ergens verblijven en zich moeten behelpen (Wsk: boezen- jêêre) niet al te helder zijn in huis, maar wat aan rommelen (Tin); leven buiten het normale patroon (Hsd); omgang hebben (Dsr); weg- boezjeneere wegsturen (Ow). 6. (H)eit-ie/'êên die (o)ók tuusleggers/-liggers? kostgangers. ZVW (Bsk; BvtGdeNvtSisZzd)LvA (Ax;Zsg); ZVO-zd (Nwn); W (Bgk: tuusleiers; KodOk; Rtm)ZB (Bsl; BzlDw/Ovz Ewd/Ovz Gpol; GsHa; Hkz HrhIerKn Kpl; Ktg; LwdNdp NssRil; WdeWmd)NB (ColKg; KsWsk)SchD (BnsjDsr: Hsd;Ng;Rns); Phi/T (Phi;Ovm Po; ScherpSvnTin)GOfl (Dl; Mdh Ntg; Odp OgpSah) 7. Dan ei-je de boter van zeven stieren g(eg)eten: dan heb je het hele maal verkorven, verbruid. LvH (Klz); ZVO-zd (Nwn: ei-je de boter g'eten)Anders: dan eijet wè 'efreet'n (Bzl); dan baej wè of'ebrand (Bzl); dan stêê d'r nie hoed op (Ha); dan eije je fedusie verspeeld (Hrh); dan lei je bie 't vuule goed (Dl). 44

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 46