WILLEM CORNELIS MARY DE JONGE VAN ELLEMEET, BURGEMEESTER VAN OOSTKAPELLE, EEN OPMERKELIJK MAN UIT DE NEGENTIENDE EEUW door G.G. Trimpe Burger-Mekking De zeer gefortuneerde jonkheer De Jonge van Ellemeet stond bekend als een wijs bestuurder en eminent gastheer. Ook was hij een enthousiast kunstverza melaar en bezat hij een enorme collectie agaven. In dit artikel wordt vooral aandacht geschonken aan minder bekende wetenswaardigheden uit zijn leven. Afstamming De familie De Jonge behoort tot een oud Zeeuws geslacht; waarschijnlijk begint de stamreeks bij Jan Lievensz., die in 1479 burgemeester van Zierik- zee was Het ambacht Ellemeet, door huwelijk aan de familie De Jonge gekomen, werd erfdeel van ene Jacob de Jonge, sindsdien 'heer van Ellemeet'. Hij werd de vader van één der be- kendsten uit de familie, de ont vanger-generaal der Verenigde Neder landen mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, die leefde van 1646 tot 1721. Het bijvoegsel 'van Ellemeet' werd door verschillende takken van de familie bij de achternaam De Jonge gevoegd, ook door niet-ambachtsge- rechtigden De familietak van de ontvanger-gene raal stierf in de mannelijke lijn uit, en daardoor kon in 1765 Willem de Jonge van Ellemeet, drost en baljuw van St.-Maartensdijk, de ambachts heerlijkheid kopen. Zijn zoon Marinus, raad te 5?ierikzee en eveneens bal juw van St-Maartensdijkerfde Elle meet, dat vervolgens overging op diens enige zoon Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet^ Beknopte levensloop Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet is op 5 mei 1811 in Den Haag geboren. Zijn vader en moeder sterven kort na elkaar in 1823 en 1824, zo dat hij op dertienjarige leeftijd al wees is. De Jonge van Ellemeet volgt te Voor schoten gymnasiaal onderwijs op het goed bekend staande instituut Noort- hey van dr. Petrus de Raadt. Hij blijft zijn beroemde leermeester, met wie hij ook enkele reizen door Neder land en Zwitserland maakt, altijd dankbaar^en zal later minstens twee van zijn zoons ook naar instituut Noorthey laten gaan4. In juni 1829 wordt hij ingeschreven als student in de rechten aan de universiteit van Utrecht. Hij is dan al een grand-seigneurleeft royaal, en heeft eigen rijtuigen, paarden en prachtige honden. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 4