INHOUDSOPGAVE NEHALENNIA JAARGANG 1992, AFL. 87-92 N.B. In de hier volgende inhoudsopgave zijn alleen de afzonderlijke artikelen vermeld; niet de inhoud van de vaste, doorlopende rubrieken als de Mededelin gen van Werkgroep en Vereeniging en 'Over boeken'. Beylen, J. van: 'Zeeuwse vissersschepen en vangstmethoden, in het bijzon der met de Arnemuidse hoogaars', afl. 91 (themanr. Vis serij), 12-20. Dierick, Walter: 'Een Wonderbaarlijke redding', afl. 92, 15-17. Ginkel, Rob van: 'Van oestervisserij naar oesterteelt: gevolgen voor de vissers en de dorpsgemeenschap van Yerseke in de decen nia rond de eeuwwisseling', afl. 91 (themanr. Visserij), 21-31. Heeringen, R.M. van'Archeologisch nieuws 1991', afl. 92, 20-26. Heeringen, R.M. van, II. Hendrikse, J.J.B. Kuipers en B. Oele (red.): 'Van gracht tot wacht: stadskernonderzoek aan de Lange Bel- lingstraat te Hulst', afl. 89: themanr. met bijdr. van R.M. van Heeringen, H. Hendrikse, R.C.G.M. Lauwerier, D. van der Linden, B. Oele en A.J.H.M. Prinsen. 'De Hoofdpoort van Goes', afl. 90, 10-11 (Verdwenen Zeeuwse Gebouwen). H. Hendrikse: 'Het hoofd van de prins: 18de-eeuwse Oranjekeramiek uit Sint-Philipsland'afl. 87, 2-7. 'Visserij in Zeeland, verleden en toekomst', afl. 91 (themanr. Visserij), 6-11. 'De Dialectdag 1992 of "Miel de Piel en het mysterie van de zwarte tas'", afl. 92, 36-38. 'De "Vlinderco", een verdwenen en vergeten fabriek', afl. 92, 18-19 (Verdwenen Zeeuwse Gebouwen). 'Excursie Zuid-Beveland zaterdag 26 september 1992: een impressie', afl. 92, 31-35. 'Een bijzondere tegelvondst op een bijzondere plek te Veere', afl. 92, 2-8. Rademaker ss.cc., C.S.M.: 'Nehalennia weer thuis: inleiding bij de opening van de Nehalenniatentoonstelling, Zierikzee vrijdag 3 april 1992', afl. 90, 2-9. 'Historie en toekomst van de visserij in Zeeland', afl. 91 (themanr. Visserij), 4-5. 'Willem of Floris'af]. 90. 20-22. 'Een gouden handdruk m de zeventiende eeuw', afl. 90, 12-19. 'Tholen-stad in het jaar 1586-1587', afl. 87, 13-16. 'De buitenplaatsen Ostrea en Buitenzorg te Tholen'afl. 91, 9-14. Zuurdeeg, J.P.B., en B.Oele: 'Het verdwenen "slot" te Stavenisse'afl. 87, 8-12 (Verdwenen Zeeuwse Gebouwen). KuipersJJB Kuipers, JJ.B en I.eeuwen, J.L. van: Murre, Jaap: Oele, B.: Peters, Christ: Polderman, Tiny: Schot, B.W.: Sijn.ke Peter: Zuurdeeg, J. Zuurdeeg, J.P.B. Zuurdeeg. J.P.B. 52

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 54