:groep historie en archeologie van het koninklijk zeeüwsch genootschap wetenschappen tot mijn spijt is in de financiële rekening 1992 zoals die u met de overige jaar- ;en is toegestuurd een tweetal posten per vergissing niet opgenomen. Aan de istenzijde ontbreekt de post 'Deelname studiedag' ad 2070,- terwijl aan de vezijde de post 'Onkosten excursie/jaarvergadering' ad 752,50 ontbreekt, de kascontrolecommissie waren de juiste cijfers gecontroleerd en in orde bevon- Voor de gemaakte fout graag mijn excusses. de goede orde volgen hier de juiste cijfers: GemMiddelburg vse Studiën mgsten 1 januari 1991 •ibutie 1992 •ibutie 1993 jop losse nummers ame studiedag ame exc./jaarvergadering age Genootschap 1477,97 20902,50 2200,- 742,55 2070,- 1260,- snn - 1000,- 8323,- 217,55 720,10 1000,- 800,- Uitgaven: Onkosten uitg. Nehalennia Porto Onkosten studiedag 1992 Onkosten exc/jaarverg. Onk.secr. /penningm. Terugbetaling contributie Uitgave Zeeuwse Studiën Onk. buitenl. bet.verkeer Voorschot Z.V.D. Saldo Giro 31 dec. 17534,29 2493,92 7398,62 2498,30 9480,- 752,50 450,70 50,- 33,- 69,50 nota Bibliotheek 1991 schot Z.V.D. ir drukkosten 47,16 40760,83 n totaal totaal 40760,83

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 5