KEN 'NAPOLEONPIJP' UIT MIDDELBURG door J.J.B. Kuipers en D. van der Linden In het najaar van 1972 vond de heer P. Noordhoek uit Middelburg in een huis aan de Korte Geere, ongeveer op de plaats van het huidige nr. 17 (foto Back Combi), een pijpekop met voorstellingen uit de Napoleontische tijd. Het betreft een voorwerpje met een onbekend decoratiepatroon. Op merkingen, correcties en aanvullingen van lezers worden door de auteurs graag ingewacht op het redactieadres van Nehalennia De kop van de kleipijp heeft een ovoide model, een intagliomerk (hielmerk), een bijmerk en een vorm- merk. Het intagliomerk (zie teke ning) is een onbekend lettermerk; ook het bijmerk in de vorm van een wapenschildje op de zijkant van de hiel is onbekend. Het vormmerk in de vorm van twee, mogelijk drie stip pen aan de andere zijde van de hiel is een herkenningsteken in het pro- duktieproces. Sinds eind 17de eeuw werden dergelijke vormmerken als herkenningsteken gebruikt. Door mid del hiervan kon de pijpenmakersbaas controle uitoefenen, en bij een infe rieur produkt de juiste werknemer aanspreken. Reliëfdecoratie De pijpekop heeft een vierzijdige re liëfdecoratie. De steelzijde toont een portret van keizer Napoleon I (1769— 1821), Keizer der Fransen van 1804- 1814. De voorzijde heeft een vignet met de tekst 'vive NP'. Het portret van Napoleon wordt aan twee kanten geflankeerd door adelaars met blik semstralen in de klauwen. In 1804 had Napoleon de Romeinse adelaar tot embleem van zijn keizer rijk gemaakt. Het betrof de adelaar in zijn 'natuurlijke staat', in tegen stelling tot de gestileerde vormen die voorheen en elders werden gebruikt. Ook de bliksemschicht behoort tot de Napoleontische heraldische beeld taal. De door Napoleon ontworpen (keizers)kroon droeg bladeren die diademen ondersteunden, waartussen arenden stonden die elk een bliksem schicht in de klauwen hielden, en 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 16