MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Bestuursmededeling Aanbieding verhalen van George Tanis Een afvaardiging van de Zeeuwsche Vereeniging was op 16 maart 1993 aanwezig bij de aanbieding van het boekje: Leuterpraet bie 'n rond- jie rond durp mit Sors van Piejt van Sors, geschreven door George Tanis en uitgegeven door Kees van Gert van Koppen oftewel Kees van Kop pen te Ouddorp (zie ook de rubriek 'Over boeken' elders in deze afleve ring) In Ouddorp was het nog rustig om deze tijd van 't jaar en daarom deden we eerst nog 'een rondjie rond durp'. Speciaal viel ons het rode puntdakje van de toren op: over smaak valt niet te twisten maar curieus is het in ieder geval! Het eerste verhaal in het boekje gaat dan ook over deze toren We werden ontvangen in de zeer oude achterkamer van 'Hootel Akkersoek' met koffie en natuurlijk een oud- durpse bolus. De heer Van Koppen opende de middag en vertelde in onvervalst Ouddurps dialect hoe het boekje Leuterpraet tot stand is gekomen. Het was eigen lijk in eerste instantie een fotoboek je, maar de foto's riepen zoveel her inneringen op dat daarbij al snel de verhalen kwamen. George Tanis had eerst gedacht dat het boekje geen haalbare kaart zou zijn, doch het enthousiasme van de uitgever had hem tenslotte toch over de streep getrokken. Hij had even wel toch nog ettelijke slapeloze nach ten gehad en hij zag de uitgeverij Van Koppen al failliet gaan! De weten schap dat het Ouddurps net als alle dialecten dreigt te verdwijnen was ook een reden weer eens e.e.a. op te schrijven: 'We moeten het inpakken in een boekje ten einde alles te bewa ren voor het nageslacht.' De schrijver kreeg het eerste exem plaar aangeboden, het tweede ging naar de heer Van Velzen, burgemeester van Goedereede. Hoewel hij dialect lezen moeilijk vindt, hoopt hij toch vaak zich erin te verdiepen: het boekje dient nl. een tweeledig doel: het houdt het Ouddorps dialect in ere en levend, en het is een bron voor hen die zich willen verdiepen in de geschiedenis van het dorp en de omgeving. Zelf haalde hij uit een eerder boek je bijzonderheden over te restaureren gebouwen, de manier van bouwen en de bewoners door de jaren heen. De heer Tanis las nog een verhaal voor uit 'eigen werk' waarna de heer Van Koppen allen bedankte voor hun komst. Hij sprak de hoop uit dat er misschien in de toekomst nog eens een tweede 'Leuterpraet' zal verschij nen. De middag werd besloten met een glaesie mit een dingesjie der bie. A.F. v.d. Z.-V.S. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 29