Baemesweer. ZVW (NvtjSls); LvA (Zsg); W (Dob;Kod;Ok: alleen echt herfstweer); ZB (Ktg); SehD (Ng); Phi/T (OvmPo; SvnTin) Maeher weer. W (Kod); T (OvmPo; ScherpSvnTin) Ievallug weer. LvA (Ax;Zsg); ZVO-zd (Nwn); W (DobKod ;Ok;Osb Rtm)ZB (Bsl; Bzl; Gpol; GsHa; HdkHkzllrh lerKn; KplKtg. Lwd; Ndp NssjWmd); NB (Col;Kg;Ks); SchD (Bns ;Bwh/NwkDsrHsdRnsZr) Phi/T (PhijOvmPo; SvnTin)GOfl (D1;D1/Hkg). Enkele inzenders plaatsen de aantekening: koud, waterkoud, kil (Ha;IerKg;Bnsllsd) Ruuzebuzig weer. W (Dob KodOkOsb)ZB (Ha); NB (Ks); SchD (Bns) T (Ovn;Po;Svn;Tln) Roezeboezig weer. SchD (Dsr); T (Po); GOfl (Odp: roezeboezerig) Roezeboese. SchD (Hsd: veel wind). Schoevaosje. Geen bevestiging. Schoevazjie. Geen bevestiging. Schuuftig weer. ZVW (Gde). Aordug/Aorig weer. ZVW (Sis); LvA (Ax;Zsg); Lvll (Lam/Kt); ZVO- zd (Nwn); W (Kod); ZB (Ha;Ndp); NB (ColjKs); SchD (Hsd: onge woon voor de tijd van het jaar; Rns); Phi/T (Phi; OvmPo; SvnTin) GOfl Dl/HkgOgp) Weer as wost (me minder vet). W (Ok). 'Uuverig weer. ZB (Bzl). Het is sjoe! heel slecht weer. ZB (Hrh). Tóóndagweer (Goese toondag begin november). ZB (Ktg). Weer om een erfenis te verdelen. ZB (Ktg). Bol weer. SchD (Rns: veel wind, niet koud). Neetig weer. T (Po). Geen best weer. T (Svn) Geen weer. W (Kod); ZB (Kn). N.B. Noe nog móóier op muziekcassette Op veler verzoek is, in overleg met het secretariaat van de Stichting 'Ons Zeeland' voor blinden en slechtzienden besloten, om het in dialect geschreven boekje Noe nog móóier van Bei Cok in te spreken op muziek cassette. Op de vier cassettes is de schrijver zelf te horen, uiteraard in zijn eigen dialect. Op de vierde cassette zijn bovendien de meest gevraagde liedjes uit het boekje Oeljebroelje ingesproken. De bandjes zijn per stuk verkrijgbaar voor de prijs van tien gulden (excl. portokosten). Een aantal nieuwe en de meestgevraagde oude liedjes van Bei Cok komen binnenkort uit op muziekcassette. De titel van de cassette gecombineerd met een tekstboekje is Klienk-klaêr. Voor nadere informatie: Bei Cok, Pasteurstraat 1, 4416 EB Kruiningen. Tel. 01130-82027 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 46