VREEMDE EENDEN IN DE BUT: IMPORTAARDEWERK IN DE ZWINSTREEK B. Hillewaert De internationale rol die de Vlaamse steden speelden gedurende de late Middeleeuwen kan moeilijk worden betwist. Wat de handel betreft, lag de nadruk echter vooral op één specifieke regio: namelijk de Zwinstreek, met Brugge, haar voorhavens en Aardenburg. Te Brugge kwamen handelaars uit Engeland, Schotland, Spanje, Duitsland, Italië en andere gebieden bij een. Brugge was één der draaischijven van de Hanze, waar veel vreemde lingen hun natiehuizen vestigden. Gedurende de 12de-13de eeuw bereikte Brugge het zenit van haar econo mische macht, waarop een periode van achteruitgang volgde. Om de stad Brugge te bereiken, volgden de vreemde handelaars het Zwin tot Damme en van daaruit de Reie tot in Brugge. Langs het Zwin kenden verschillende kleine steden, zoals Damme, Monnikerede, Hoeke, Mude en Sluis een bloeiperiode dankzij de economische opleving van Brugge. Deze steden ontstonden uit kleine nederzettingen die ten voordele van de handel op het Zwin stadsrechten hadden gekregen. Damme, Monnikerede, Hoeke, Mude en Sluis hadden stapelrechten voor verschillende goederen en deden dienst als overslaghaven. Te Damme moesten de meeste scheepsladingen verscheept worden naar kleinere boten, omdat een sluis de doortocht van grote koggen verhinderde. De stad Fig. 7. De Zwinstreek tijdens de late Middeleeuwen 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 40