op z'n retour zijn van de Hanze, de afname van het scheepvaartverkeer op de Oosterschelde en de concurren tiepositie ten opzichte van Middelburg en Vlissingen zijn factoren die Sig- mond signaleert als teken voor het verval van de markizaatsstad.® Een gestage bevolkingsafname in de 17de eeuw is dan ook het resultaat. De economische stagnatie aan het be gin van de 18de eeuw lijkt voor Veere funest te worden. De bevolkingsafna me in de eerste helft van deze eeuw gaat hard. Weliswaar proberen parti culieren om door exploitatie van onder meer een peperkoekenbakkerij, een chocoladefabriek, een glasfabriek en een oesterput het tij te keren. Deze bedrijven verdwijnen na enkele jaren. Enige welvaart in de Franse tijd is te danken aan de openlijk bedreven smokkelhandel op Engeland. Na 1814 is ook deze vorm van economische bedrijvigheid voorbij. De halvering van het inwonertal in het eerste kwart van de 19de eeuw liet middenstanders weinig mogelijk heden over hun nering in Veere uit te oefenen. Huizen bleven onbewoon baar, vervielen en werden uiteinde lijk afgebroken. Het puin kon tegen goede prijzen worden verkocht en 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 11