in de stevenbalk werden uitgehakt en wel in Romeinse cijfers. Deze zijn ook aangebracht op de replica van het VOCschip de 'Amsterdam', die achter het Scheepvaartmuseum is af gemeerd De rede van Vlissingen De monding van de Schelde, in dit geval De llonte of Westerschelde, wordt al meer dan 10 eeuwen door schepen van allerlei nationaliteiten bevaren. De rede van Vlissingen als vaarwater heeft een roemrijk verle den. Talloos zijn de schepen die, met rijke buit beladen, tijdens de thuis reis op de rede verschenen. De ge schreven geschiedenis maakt echter ook vele malen gewag van desastreuze gebeurtenissen die op deze rede plaatsvonden. Vele schepen - en hun bemanningen - vonden een laatste rustplaats op de modderige bodem van misschien wel het drukst bevaren zeegebied ter wereld. Van sommige schepen kennen we de exacte plaats waar zij ten onder gin gen, van andere weten we niets en doet alleen een toevallige vondst zoals deze vermoeden welke ramp hier eens heeft plaatsgevonden. Bij de vondst van het stevendeel rij zen natuurlijk vele vragen, waarvan de intrigerendste zijn: wat was de naam van het schip? En: wanneer verging het? We kunnen er nu nog slechts naar raden. Het is echter verleidelijk de namen van een viertal schepen te noemen, dat ongeveer op de vindplaats van de steven ten on der ging. A - Het Weslerhoofd waarop de 'Walcheren' stootte. 13 - Hel groene havenlicht van de haven van Vlissingen. I) - De vindplaats van het wrakrestant. F - Positie waar de 'Lasker' verging. Kaart van de rede van Vlissingen met daarop aangegeven de plaals waar de in dit artikel genoemde schepen ten onder gingen. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 15