Ilel hospitaal op een kaart met de situatie in 1569. Tck. F. Ilorcnbault ding van latere geslachten, en wel van vreemdelingen, die zich hier op de nieuwe gronden nederzetteden.' Dresselhuis verwijst hier kennelijk naar de soms voorkomende al te sim pele toepassing van een theorie van de gebroeders Grimmvolgens welke in het contemporaine volksgeloof spo ren van de vroegere (heidense) religie te ontdekken waren. Meer dan een eeuw later rapporteerde de sympathieke heemkundige Joh. de Vries nog altijd verhalen over vreemde verschijnselen omtrent de 'Tempelierenburcht'In zijn in 1962 en 1963 opgetekende volksverhalen wemelt het ter plaatse van 'rooie man netjes' (standaardfiguren in de Zeeuwse folklore)spokende hazen en onkwetsba re ganzen. Prachtige verhalen - maar van spokende Tempeliers repte niet één van zijn zegslieden. Het valt op dut, net als alle andere auteurs, De Vries zèlf het verband legde met de voormalige 'Tempel'. Het zou boeiend zijn om na te gaan in hoeverre de li teraire traditie hier de orule parten heeft gespeeld. Kortom: in welke mate riep de kennis omtrent de ondergrond se sporen van de kleurrijke Tempe liers bij onze folkloristen schimmen op uit het repertoire van de lokale verhalen, dank zij dat van de 'gothic novel'? 2 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 30