IJc Tempelhof op de Topogr. kaart, uiig. 1990 (Grote Provincie Alias, Gro ningen 1990) Uilige literatuur J. van der liaan, Geschiedkundige beschouwing van Zaamsiag (Terneuzen 1859). J.P. van den Broecke, Middeleeuwse kastelen van Zeeland (Delft 1978). J.L. Platteeuw, Zaamsiag door de eeuwen heen (Terneuzen 1968). J.W.R. en M. Sinninghe, Zeeuwsch Sagenboek (Zutphen 1933). Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene beschrijving van Staats Vlaandè- ren (Ainsterdan 1751). J. ab Utrecht Dresselhuis, De godsdienstleer der aloude Zeelanders (Middelburg 1845). Joh. de Vries, Het spookte in Zeeuwsch-Vlaan- deren (Terneuzen 1971). 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 31