MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Excursie West Zeeuws-Vlaanderen Op zaterdag 15 mei vond de jaarlijkse excursie van de Werkgroep Historie en Archeologie plaats. De bestemming was deze keer West Zeeuws-Vlaanderen. Via de opstapplaatsen Vlissingen, Mid delburg en Goes en het veer Kruiningen- l'erkpolder reed een met 64 personen tot de nok toe gevulde dubbeldeksbus naar Philippine. Hier stapte de heer F. de Paauw aan boord, een gids van het Gidsenteam Promotie Zeeuwsch- Vlaanderen. Hij leidde de bus aller eerst langs de voormalige haven van Philippine waarna koers werd gezet naar IJzendijke. De tussen 1612 en 1614 gebouwde kerk van IJzendijke was speciaal ter gelegenheid van de excursie opengesteld. Daarop volgde een mooie tocht via Waterlandkerkje over de Liniedijk evenwijdig aan de Passageule naar Aardenburg. De woelige geschiedenis van dit grens gebied is overal nog goed in het land schap terug te vindon. Het cruciale jaartal 1604. toen Prins Maurits dit gebied op de Spanjaarden veroverde, werd tijdens de gehele excursie vele malen genoemd. Inpolderingen en inun daties, oorlogen en capitulaties en de steeds weer nieuwe machthebbers mot dn wisselende grenzen van hun gebieds delen zijn bepalend geweest voor dit bijzondere stuk Zeeland. Langs afgelegen wegen en smalle dijken loodste de gids de bus naar de markt van Sluis. Uier werd de werkgroep ontvangen door het gemeentebestuur van Sluis, dat de raadszaal in het bel fort ter beschikking had gesteld voor het houden van de algemene ledenverga dering. Na een lunch in restaurant De Rode Leeuw vertrok de bus naar Sint Anna ter Muiden waar even stil werd gehouden op het marktplein. Over Belgisch grondgebied en dwars door het voormalige Zwin reed de bus Retranchemont binnen. Tijdens een wandeling over de wallen had men een mooi zicht op de kerk van deze voor malige verschansing. Zo waren alle drie de kerken (de andere waren IJzen dijke en Waterlandkerkje), die na het al eerder genoemde jaar 1604 speciaal voor de protestantse eredienst waren gebouwd, vandaag te zien geweest. Over de boulevard van Cadzand werd de weg vervolgd naar Nieuwvliet, waar in Badhotel Saint Pierre koffie en een fors stuk peregebak klaarstond. Van de kust ging het richting Groede. Tot slot werd over de Panoramaweg deels buitendijks de weg naar Breskens ver volgd, waarop iedereen na de overtocht naar Vlissingen weer in de plaats van vertrek werd afgezet. Dankzij do inzet van de organisatoren, de grote kennis over het gebied van de gids en het prachtige weer kan ook dit jaar weer teruggekeken worden op een zeer ge slaagde dag. Excursie 1994 Ook volgend jaar zal de Werkgroep Historie en Archeologie weer een excur sie organiseren. Zaterdag 7 mei 1994 kunt u alvast vrijhouden in uw agenda. De excursie zal gaan naar het eiland Noord-Beveland en het voormalige eiland WolphaartsdijkZoals gebruike lijk zal tijdens deze excursie ook de Algemene Ledenvergadering van de Werkgroep worden gehouden. Nadere mededelingen volgen in een komend nummer van Nehalennia. Voordracht Zeeuwse handel en scheep vaart De tweede voordracht over een lopend onderzoek mot betrekking tot Zeeland is gepland op donderdagavond 30 sep tember 1993. Drs. V. Enthoven, ver bonden nan de vakgroep Zeegeschiede nis van de Rijks Universiteit Leiden, heeft de afgelopen jaren een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de handel en schoepvaart vanuit Zeeland van de zestiende tot en met de achttiende eeuw, waarop hij binnenkort hoopt te promoveren. Naar aanleiding hiervan zal hij een lezing houden met als ti tel 'Het Zeeuwse fin-de-si├Ęclestortte de Zeeuwse handel en scheepvaart aan het eind van de zeventiende eeuw in? Gedurende de zestiende en zeventiende eeuw was Franrijk de pijler waarop de Zeeuwse handel rustte. Rond 1650 hadden de Nederlanders het grootste 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 37