16. Da(t) mensje ei vee voo d'r dóoze (h)ekreelie/(h)ehadveel te verduren gekregen gehadZVW (Sis); bvA (Ax); W (KodOsbRtm)ZB (Bsl,Bzl; Dw/OvzGpolGsHa; HkzHrhIerKpl; Kn; Ktg; Lwd; NdpNss ;OdlSchrWde; Wrad); NB (ColKg; KsWsk)SchD (BnsBwh/NwkDsrNwk; RnsZr) Phi/T (Phi;Ovm Po; Scherp SvnTin)Anders: voor d'r kiezen (Bsk;Gde); da mensje ei een hringel/griengel deurfreten (Bzl/Kpl;Ilrh)feel afge zien (Cg)T~daër is veul over d'r hóddje gegae (Dl). Andere bet. (hij) kreeg flink voe z'n dóoze er stevig van langs. 17. Ward ~ed~aïlank aT 'n aon'aoster? heeft allang een maftrcsse. LvA (Ax); Lvll (Klz); ZVO-zd (Cg: aon'oudsterNwn: oan'aasterNB (Ks). Anders meestert allange ontwaar anders (Sis); 'outtet alank mie 'n aar an (Bzl; Tïkz); outlet an bie 'n oar (Hrh); z'n cihe mee un oare op'ouwe (Col); bieslaepT Gs;Dsr)Tïïêïigger (Kg); biewuuf (Svn); eën buutens'uus (hebben) (Po). Volgens Gde: an'ouwen vrijen. 18. Noe leg/lei(t) z'n vrouwe 't aon7an mie/mi/mee/mit 'n andere(n)/aorc vent/vint: heelt zijn vrouw een verhouding met een andere man. Deze IrT het ïïïg. Nedcrl. bekende uitdr. werd door vrijwel alle inzenders bevestigend beantwoord. Varianten: lei 't an bic - (llrh); an'ouwe (met) (Ha;Kn;Wsk) 19. '(g)ewist' is 'n mailde zonder bom/boom: voorbij is voorbij, gedane zaken nemen geen keer. ZVW (Sis); Lvll (Klz); ZVO-zd (Nwn: gewist is 'n maande wor 't den büem mit is (Nwn); ZB (Gpol;Gs); NB (Ks); SchD (Ng); T (Svn). Varianten: 'had' is 'n mande zonder boóm (Ax); ge- ivist is 'n ou mande (Cg). Verder: 'heweesl' is een aokelig woord: een os is ook een stier heweest (Kod)'ewist is 'ewist en de rest eij'emist (Bzl); 'ewist/'eweest is verbie (Rlï;Rns); over is hauw vcrhete (Po). 20. Z'ei vee peejen bie d'n 'uspot: veel noten op haar zang. ZVW (Wtk); LvA (Ax); ZB (Ha;ÜdI); NB (ColjKs); SchD (Bns;RnsZr)T (Svn) Variant: - peetje --vis (BskGde; Gde/NvtSis)Anders: z'ei vééaf te langen (Osb); z'ei altied zovee voc d'r ghat te binnen (Bzl). 21. Me gaon a(l)gliek ect'n: zo dadelijk, zo meteen. ZVW (Bks;Sls); LvA CAx); W (Kod Osb) ZB (GsKn Ndp NssSchr)NB (Ks); SchD (Bns); T (Po). Anders: subbiets/sebiet (GdeKlzGpol; Ha; KplRnsOvm subbietsjus (Cg); bots Wtk AxKlz)botskes (Klz); geliek (Wtk;Nz; Odl;BI;Odp); glick (DobKodNssCol, hiieke; Rns;7,r); daken/ dóóken (BzlGs; Ha)zo medêêment (Ktg); zó bedëemen (Lwd;Wmd). Andere uitdr. voor 'eten': (me gaen zóo) an de bagge (Kr). Opgave van Hrh: doaken straks. 22. 't fs a(l)hliek voor ieder zovee nie: het is in elk geval niet zoveel voor iedereen. ZVW (Bsk;Sls); bvA (Ax); ZVO-zd (Nwn); W (Kod); ZB (Kn); NB (Ks). Anders: geliek (Bks;Nz). 23. 't Is a(l)gliek schóón wêcrtenminste, in elk geval. ZVW (Bks.Gde: in Eede; SisWtkbvA (Ax); ZVO-zd (Nwn); ZB (Kr); NB (Ks). Anders gliek/geliek (Wtk;Nz). 24. Dat'n drieft, dat drieft: als hij iets in zijn hoofd heeft laat hij het niet los. ZVW (Gde); W (Osb); ZB (Gpol; Ha; NdpOdlWde)NB (Col;Kg; Ks); T (Svn). Anders: attie't in z'n 'óóftcit, eittie/zit 't niet in z'n hat (BksNz Ril; WdeWmdScherpSoh)zeïTde uitdr. met kop en gat (Cg; Nwn; GsHrh)met hoofd en kont (KodGpolHrh; Kn Lwd; Sail) met kop en kont Klz Bsl; Dw/Ovz Ha) met hoofd en tenen (Dob); - 'óód nie erhons aars (Bzl); - kop nerhens anders (Ha); wat in z'n 'óód zit za in z'n gat nie zwere (Rns;Zr); wat in z'n kop zit za an z'n kont nie zwere (Ovm); watten in zun 'oat ei dat gaetter in zun konte nie uut (Rns); 't is 'n kopstik, ie haet 'r op deu (Po); 'n (ie- selukkcn) deu(r)douwer (Svn; Dl). 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 49